18 terms

Mekanik 1

STUDY
PLAY
Kraft
Det är något som sätter föremål i rörelse, ändrar riktning på föremålets rörelse eller ändrar form på ett föremål.
Hastighet
Mäter hur snabbt och i vilken riktning ett föremål rör sig.
Tyngdkraft
Den kraft som gör att stora himlakroppen påverkar varandra och att föremål faller mot jordens mitt. Kallas också dragningskraft eller gravitation.
Tyngd
Storleken beror på tyngdkraften. På jorden multipliceras massan med 10 för att få rätt värde.
Vikt
Ett vanligare ord för massa.
Massa
Ett mer vetenskapligare ord för vikt.
Tyngdacceleration
Den avgör med vilken hastighet föremål faller med mot jordens yta.
Dynamometer
Ett verktyg som används för att mäta krafter.
Angreppspunkt
Den punkt där en kraft startar.
Resultant
En kraftpil som är resultatet av att du har adderat flera ursprungliga kraftpilar.
Friktion
Ett kortare ord för friktionskraft. Det motstånd som uppstår mellan två ojämna ytor när de dras mot varandra.
Luftmotstånd
Det motstånd (friktion) som uppstår när ett föremål rör sig snabbt i luften.
Normalkraft
Ett annat ord för motkraft. Den motstående kraft som uppstår hos föremål som påverkas av tyngdkraften.
Gravitationskraft
Ett längre ord för gravitation. Den kraft som gör att stora himlakroppen påverkar varandra.
Tyngdpunkt
Om ett föremåls massa skulle kunna samlas i en punkt så skulle det motsvara detta.
Lodlinje
Den tänkta linje som går mellan tyngdpunkten på ett föremål till centrum på stödytan.
Stödyta
Den yta (area) som ett föremål har mot underlaget. Även den ytan som är mellan stödpunkterna räknas som detta.
Kraftpil
En pil som visar en krafts riktning och storlek.
OTHER SETS BY THIS CREATOR