20 terms

Mekanik 3

STUDY
PLAY
Fysikaliskt arbete
Fysikaliskt arbete uträttas om en kraft övervinns på något sätt. Enhet Newtonmeter (Nm).
Fysikalisk effekt
Fysikaliskt arbete/tid. Ju snabbare ett fysikaliskt arbete utförs detta högre av detta begrepp.
Kraft
Det är något som sätter föremål i rörelse, ändrar riktning på föremålets rörelse eller ändrar form på ett föremål.
Joule
Enheten för fysikalisk arbete. Kallas också Newtonmeter.
Mekanikens gyllene regel
Det du vinner i kraft förlorar du i väg.
Lägesenergi
En energiform som föremål har när de har möjlighet att falla. Ju högre upp ett föremål befinner sig desto mer av denna energi.
Friktionskraft
Ett längre ord för friktion. Den kraft som måste övervinna det motstånd som uppstår mellan två ojämna ytor när de dras mot varandra.
Watt
Enheten för effekt. Både elektrisk effekt och fysikalisk effekt.
Arkimedes skruv
En uppfinning från antiken för att flytta vatten uppåt.
Kil
Ett föremål som är tunt i ena änden och tjockare i andra. T.ex. en yxa eller en dörrstopp.
Block
En liten anordning med ett hjul i som används för att byta riktning på den kraft du behöver för att dra upp ett föremål.
Talja
Ett uppfinning som gör det lättare att lyfta tunga föremål. Bygger på mekanikens gyllene regel. Innehåller flera sammansatta block.
Fixera
Att sätta fast något så det sitter still.
Hävstång
Ett föremål som utnyttjar mekanikens gyllene lag t.ex. ett spett. Du använder en kraft som trycker ner spetten en lång sträcka. Den andra hävarmen flyttar sig en kortare sträcka men med större kraft.
Spett
Ett 1.5 meter långt och smalt metallföremål som används i trädgårdsarbete t.ex. för att flytta stora stenar.
Vridningspunkt
Den punkt som ett gungbräde eller hävstång balanserar på. Det finns en hävarm på varje sida av vridningspunkten.
Hävarm
Det finns alltid två av detta på t.ex. gungbrädor. Det är den sträckan från änden på gungbrädan till den punkten där gungbrädan är fastsatt, ofta på mitten.
Mekanisk energi
Ett samlingsord för rörelseenergi, lägesenergi och elastisk energi.
Rörelseenergi
Det energislag som finns hos föremål som rör sig.
Elastisk energi
En energiform som finns i föremål som kan dras ut för att sedan återta sin ursprungliga form. T. ex. gummisnoddar, studsbollar och metallfjädrar.
YOU MIGHT ALSO LIKE...