24 terms

Atomfysik 1

STUDY
PLAY
Higgs partikel
En nyupptäckt partikel som förklarar varför andra partiklar har en massa.
Kemisk reaktion
När två ämnen reagerar med varandra och bildar ett nytt ämne. A + B -> C
De fyra elementen
En tro på hur naturen är uppbyggd från antiken. Alla föremål bestod av olika halter vatten, eld, vind och jord.
Elektron
En del av atomen som snurrar runt atomkärnan i elektronskal. Negativt laddad.
Energinivå
Det storlek av energi något har.
Kvantfysik
Fysik för partiklar som har storleken som en atom (eller mindre).
Proton
En del av atomen. Är positivt laddad och finns i atomkärnan.
Neutron
En del av atomen. Ha neutral laddning.
Standardmodellen
En teori som används för att beskriva de minsta partiklarna och de grundläggande krafterna i universum.
Elektronskal
En bana runt atomkärnan som elektronerna finns i. Det innersta skalet kallas k-skalet, nästa l-skalet och så vidare.
Valenselektron
De elektroner som befinner sig i atomens yttersta elektronskal.
Periodiska systemet
En sammanställning av alla grundämnen. Först uppfunnen av ryssen Mendelejev.
Grundämne
Atomer som har lika många protoner i kärnan. Det finns ungefär 110 olika som bygger upp allt vi ser omkring oss.
K-skal
Det elektronskal som ligger närmast atomkärnan. Kan max innehålla 2 elektroner.
Isotop
Samma grundämne men med olika antal neutroner. De olika varianter är detta begrepp.
Radioaktiv
Ett ämne som har en instabil atomkärna och därför faller sönder.
Kemiskt tecken
En förkortning av ett grundämnes namn. Börjar alltid med stor bokstav. Järn = Fe. Väte = H
Masstal
Beskriver hur många partiklar det finns i atomkärnan. (protoner + neutroner). Detta antal skrivs i vänstra övre hörnet på det kemiska tecknet.
Atomnummer
Det beskriver antalet protoner i atomkärnan.
Jonladdning
Beskriver vilken laddning en jon kan ha. Från -3 till +3.
Molekyl
Två eller fler atomer sammansatta med molekylbindning.
Partikel
Något som är väldigt litet. Ett vetenskapligt ord för "liten grej"
Formelmassa
Vikten för en kemisk förening. Mäts med den kemiska viktenheten unit, u.
Unit
Viktenheten för atomen och kemiska föreningar. Kol med masstalet 12 väger exakt 12 u.
OTHER SETS BY THIS CREATOR