25 terms

Atomfysik 2

STUDY
PLAY
Elektronskal
En bana runt atomkärnan som elektroner finns i. Det innersta skalet kallas k-skalet, nästa l-skalet och så vidare.
Energinivå
Det grad av energi något har. Elektronernas elektronskal runt atomen är en slags energinivå.
Excitera
När elektroner får ett tillskott av energi och byter till ett elektronskal med högre energinivå.
Foton
En ljuspartikel. Våglängden avgör hur mycket energi den har.
Elektronhopp
När elektroner byter elektronskal på grund av att atomens tillförs energi.
Våglängd
Beskriver ljus och ljuds rörelse. Hos ljus beskriver det också hur mycket energi fotonerna har och vilken typ av strålning det är frågan om.
Spektroskop
Ett instrument som delar upp ljuset så att det går se linjespektrum.
Linjespektrum
Är ett fingeravtryck (av linjer) från ett ämne som avger ljus. Beror på hoppande elektroner.
Spektrallinjer
En linje i ett linjespekrum. Beror på att ämnen värms upp och elektronerna börjar hoppa mellan elektronskalen.
Elektromagnetisk strålning
Ett samlingsnamn för strålning som består av fotoner (ljuspartiklar). Fotonernas våglängd ger strålning olika mycket energi och bestämmer vilken typ det är.
Radiovågor
En typ av elektromagnetisk strålning. Har längst våglängd och minst energi.
Mikrovågor
En typ av elektromagnetisk strålning. Mobilsignaler och mikrovågsugnar använder denna strålning.
Infraröd strålning
Kallas också värmestrålning eller IR-ljus. En typ av elektromagnetisk strålning.
Synligt ljus
Kallas också vitt ljus. Är en typ av elektromagnetisk strålning. Det ljus som är synligt för människor.
UV-ljus
Det kallas också Ultraviolett strålning. En typ av elektromagnetisk strålning som gör att människor blir solbrända.
Röntgenstrålning
En typ av elektromagnetisk strålning. Innehåller mycket energi och kan vara joniserande. Används mycket i sjukvården.
Gammastrålning
Den elektromagnetiska strålning med högst energi. Denna strålning är även joniserande.
Radioaktivitet
Ett ämne som har en instabil atomkärna och därför faller sönder.
Joniserande strålning
En strålning som gör att det bildas joner i det ämne det träffar.
Partikelstrålning
Strålning där en partikel sänds ut t.ex. alfa och betastrålning.
Alfastrålning
En typ av partikelstrålning som radioaktiva grundämnen sänder ut. Består av två protoner och två neutroner.
Betastrålning
En slags partikelstrålning från radioaktiva grundämnen. Består av elektroner.
Jon
En atom som tagit upp eller gett bort elektroner så att den är elektriskt laddad.
Aktivitet
Mäter antal sönderfall per sekund hos ett radioaktivt ämne. Enheten är becquerel.
Stråldos
Mäter den mängd radioaktiv strålning en biologisk kropp tar upp.
OTHER SETS BY THIS CREATOR