26 terms

Atomfysik 3

STUDY
PLAY
Alfapartikel
Det som atomen sänder ut vid alfastrålning, en heliumkärna.
Betapartikel
En partikelstrålning som kommer från radioaktiva ämnen med betasönderfall. Består av elektroner.
Foton
En ljuspartikel. Fotons våglängd avger hur mycket energi den har.
Atomnummer
Detta är unikt för varje grundämne. Det beskriver antalet protoner i atomkärnan.
Masstal
Beskriver hur många partiklar det finns i atomkärnan. (protoner + neutroner).
Halveringstid
Den tid det tar för hälften av ett radioaktivt ämne att sönderfalla.
Gammastrålning
Den elektromagnetiska strålning med högst energi. Denna strålning är joniserande.
Aktivitet
Mäter antal sönderfall per sekund hos ett radioaktivt ämne. Enheten är becquerel.
Kol-14-metoden
Ett sätt att åldersbestämma organiska material. Halten av den radioaktiva isotopen kol med masstalet 14 mäts.
Isotop
Samma grundämne men det kan finnas varianter med olika antal neutroner.
Organisk
Något som innehåller kol till exempel allt levande.
Sönderfallsserie
En tabell där det går att se sönderfall i flera led. Ett radioaktivt ämne sönderfaller ofta till ett nytt radioaktiv ämne och igen och igen.
Bakgrundsstrålning
Strålning som beror på naturlig aktivitet. Till exempel från radioaktiva ämnen i berggrunden.
Kosmisk strålning
Radioaktiva partiklar som kommer från rymden.
Skiktröntgen
En slags undersökning med röntgenstrålning som ger en mycket detaljerad bild av kroppens innandöme skickad som datorgrafik.
Betastrålning
En slags partikelstrålning från radioaktiva grundämnen. Består av elektroner.
Joniserande strålning
En strålning som gör att det bildas joner i det ämne det träffar.
Smutsig bomb
En bomb som innehåller ett radioaktivt ämne.
Stråldos
Mäter den mängd radioaktiv strålning som en biologisk kropp tar upp.
Leukemi
Blodcancer. Vanlig cancerdiagnos för de som utsätts av hög stråldos.
Antioxidant
Ett ämne som har möjlighet att neutralisera skadliga fria radikaler.
Fria radikaler
Ett skadligt kemisk ämne (typ av jon) som kan bildas om kroppen utsätt för strålning.
Kedjereaktion
En reaktion som startar en ny reaktion och som i sin tur startar en ny reaktion o.s.v.
Fission
Ett annat ord för kärnklyvning. Sker i kärnkraftverk.
Fusion
När lättare grundämnen slås ihop till tyngre. Sker i stjärnor. Motsatsen till fission.
Kärnklyvning
När ett instabilt grundämnen delas med hjälp av neutroner och nya ämnen skapas.
OTHER SETS BY THIS CREATOR