20 terms

Energikällor 2

STUDY
PLAY
Neutron
En del av atomen. Finns i atomkärnan och har neutral laddning.
Radioaktiv
Ett grundämne med en instabil atomkärna och därför sänder ut strålning.
Reaktorhärd
Kärnkraftverkets hjärta och här klyvs det radioaktiva U-235.
Friktionsvärme
Värme som uppstår på grund av att något bromsar in genom friktion.
Turbin
Ett modern vattenhjul som finns i de flesta kraftverk. Drivs ofta med ånga. Rörelsen omvandlas till elektricitet med hjälp av en generator.
Generator
En magnet som snurrar inuti en spole och omvandlar då rörelseenergi till elektrisk energi.
Styrstav
En del i ett kärnkraftverk som styr hastigheten av kärnklyvningen.
Kedjereaktion
En reaktion som i sin tur leder till en ny reaktion. Som en dominoeffekt.
Moderator
En del i ett kärnkraftverk som bromsar neutronerna som bildas i kärnklyvningen.
Klyvningsprodukter
Det som kvar efter en kärnklyvning (fission).
Vattenmagasin
Ett ställe där stora mängder vatten lagrad. T. ex. i en damm vid ett vattenkraftverk.
Tranformator
En uppfinning som kan ändra styrkan på elektrisk spänning. Finns i mobilladdaren.
Lägesenergi
En energityp som finns hos föremål som har möjlighet att falla t.ex. vatten i ett vattenfall.
Rörelseenergi
En typ av energi som finns hos föremål som rör sig.
Restprodukt
Det som blir över "skräpet" vid någon form av tillverkning.
Biologisk mångfald
Den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden.
Kondensera
När ett ämne i gasform övergår till flytande form.
Värmepanna
Platsen där bränslen eldas.
Svaveldioxid
En kemisk förening som finns i fossila bränslen. Vid förbränningen av fossila bränslen riskerar detta att spridas och orsaka försurning.
Växthuseffekt
Kallas det när jordens atmosfär behåller en del av solvärmen kvar i atmosfären.
OTHER SETS BY THIS CREATOR