20 terms

Energikällor 3

STUDY
PLAY
Rotor
En typ av stor propeller som finns i vindkraftverk.
Generator
En magnet som snurrar inuti en spole och omvandlar då rörelseenergi till elektrisk energi.
Transformatorstation
Ett ställe där det finns en transformator.
Subventionera
Att någon, till exempel staten, betalar en del av kostnaden för något.
Kisel
Ett grundämne. Kemiskt tecken: Si. Används i solceller.
Elektron
En del av atomen. Cirkulerar runt atomkärnan och har negativ laddning.
Spänning
Skillnaden i laddning mellan pluspol och minuspol. Spänning visar den elektriska potentialen.
Seriekopplas
Ett sätt att koppla komponenter i en sluten krets. De sitter i rad på ledningen.
Parallellkopplas
Ett sätt att koppla elektriska komponenter i en sluten krets. Komponenterna sitter parallellt med varandra
Kapacitet
Hur mycket något maximalt kan producera. Det kan också betyda den maximala belastningen eller hur mycket maximalt kan transporteras o.s.v
Fokusera
I fysiken handlar detta om att samla ihop något så att det sammanstrålar till en punkt. T. ex. solstrålar i ett solkraftverk.
Turbin
Ett modern vattenhjul som finns i de flesta kraftverk. Drivs ofta med ånga. Rörelsen omvandlas till elektricitet med hjälp av en generator.
Kontinentalplatta
Ett platta eller stort område i jordskorpan. Det finns sju stora plattor. De orsakar kontinenters rörelse och jordbävningar när de krockar med varandra.
Värmekraftverk
Ett kraftverk som produceras elektricitet genom att bränna olika bränslen.
Kraftvärmeverk
Här produceras elektricitet och fjärrvärme med hjälp av förbränning.
Fossila bränslen
Lagrade bränslen i form av kol, olja eller naturgas. Finns under marken och de grävs eller pumpas upp.
Biobränsle
Ett bränsle som kommer från organisk material t.ex. från skogen.
Organisk
En kemisk förening som innehåller grundämnet kol. Allt levande är organiskt.
Koldioxidneutral
Ett bränsle som (totalt sätt) inte bidrar till ökad koldioxidhalt i atmosfären när det bränns.
Fjärrvärme
Varmt vatten som värms upp i ett kraftvärmeverk och som pumpas under marken till hushållen för att värma upp bostaden.
OTHER SETS BY THIS CREATOR