17 terms

Astronomi 2

STUDY
PLAY
Galax
En stor samling stjärnor och andra himlakroppar. Ofta finns ett svart hål i mitten.
Relativitetsteori
En teori av Albert Einstein som används för beräkningar av himlakroppars rörelse och annat i rymden.
Himlakropp
Något som finns i rymden t.ex. en måne, planet, komet, asteroid, meteoroid, stjärna m.m.
Big Bang
En teori om hur universum har uppkommit.
Acentriskt
Något som saknar centrum. Universum är acentriskt.
Expandera
Något som växer och blir större. Universum gör det och det gör en ballong när du blåser upp den.
Singularitet
Den punkt som exploderade och var startpunkten för universums expansion, enligt Big Bang-teorin.
Grundämne
De byggstenar som naturen är uppbyggd av. Det består av atomer med samma antal protoner i kärnan.
Bakgrundsstrålning (kosmisk)
Ett eko från explosionen, Big bang, som används som ett bevis för att det inträffat. .
Elektromagnetisk strålning
Fotoner (ljuspartiklar) med olika våglängd vilket innebär att de har olika energi.
Absoluta nollpunkten
Den lägsta temperaturen som är möjlig (-273,15). Vid den absoluta nollpunkten är atomerna helt stilla.
Mörk materia
Ett oupptäckt ämne som måste finnas om beräkningarna om himlakropparnas rörelser ska stämma.
Mörk energi
Ett oupptäckt ämne som universum till största del består av. Ingen vet dess funktion men kanske är det den oupptäckta kraft/ämne som gör att galaxer rör sig från varandra.
Dvärgplanet
En himlakropp som inte riktigt uppfyller kraven för att vara planet, men nästan.
Atmosfär
Det som finns mellan en planets yta och rymden.
Oxidera
När ett ämne reagerar med syre.
Massa
Ett annat ord för vikt. Alla föremål uppbyggda av atomer har detta.
OTHER SETS BY THIS CREATOR