Grundbiologi 1

3.7 (62 reviews)
Organism
Click the card to flip 👆
1 / 22
Terms in this set (22)
LysosomEn del av cellen som hjälper till med städningen, alltså bryter ner oönskade ämnen.CellkärnaFinns i cellen hos växter, djur och svampar. Här finns dna.DNADetta är information om organismen skriven på en speciell kod.CellmembranCellens skal. Den skyddar mot omvärlden. Den släpper in ämnen cellen behöver och skickar ut avfall.CellväggEn vägg av cellulosa runt cellen hos svampceller och växtceller. Den ger stöd och stabilitet.CellplasmaVätskan som fyller ut inuti cellen. Den innehåller mest vatten men även salter, protein och byggnadsmaterial.KloroplasterDen del i cellen (organell) där klorofyllet finns.KlorofyllDet gröna ämne i växter som gör fotosyntesen möjlig.BakterieEn av de första och enklaste organismerna på jorden. De består av en cell och saknar cellkärna.VäxtcellEn celltyp. Den har cellvägg, cellkärna och klorofyll.DjurcellEn celltyp. Den har cellmembran men ingen cellvägg. Den har cellkärna men inget klorofyll.SvampcellEn celltyp. Den har cellväggar men saknar klorofyll. Den har cellkärna.