22 terms

Grundbiologi 1

STUDY
PLAY
Organism
Något levande. Bakterie, svamp, växt eller djur.
Ämnesomsättning
Kallas det när mat passerar genom en organism så den får energi.
Utskott
Något som sticker ut på en organism. t.ex vissa mikroorganismer har utskott för att kunna röra sig.
Steril
Att inte ha biologisk möjlighet att få barn.
Cell
Den minsta enheten (delen) av något levande. Allt levande är uppbyggt av celler.
Flercellig
Organismen består av flera ihopsatta celler som samarbetar.
Specialiserad cell
En cell i organismen som har en speciell funktion. t. ex. hjärncell, fettcell eller nervcell.
Organell
En del av en cell med en särskild funktion. "Cellens organ"
Ribosom
En del av cellen. Cellens fabriker. Här tillverkas proteiner.
Mitokondrie
En del av cellen. Cellen energifabrik. Här omvandlas sockret till energi.
Lysosom
En del av cellen som hjälper till med städningen, alltså bryter ner oönskade ämnen.
Cellkärna
Finns i cellen hos växter, djur och svampar. Här finns dna.
DNA
Den genetiska koden. Har finns en beskrivning för hur organismen ser ut.
Cellmembran
Cellens skal. Skyddar mot oönskade ämnen. Släpper in saker cellen behöver och skickar ut avfall.
Cellvägg
Ett skal runt cellen hos svampceller och växtceller. Ger mer stadga och stabilitet.
Cellplasma
Vätskan som fyller ut inuti cellen. Innehåller vatten, salter, protein och andra saker. Kallas också cytoplasma.
Kloroplaster
Den del i cellen (organell) där klorofyllet finns.
Klorofyll
Det gröna ämne i växter som gör fotosyntesen möjlig.
Bakterie
En av de första och enklaste organismerna på jorden.
Saknar cellkärna.
Växtcell
En celltyp. Har cellvägg, cellkärna och klorofyll.
Djurcell
En celltyp hos djur. Har cellmembran men ingen cellvägg. Har cellkärna men inget klorofyll.
Svampcell
En celltyp. Svampceller har cellväggar men saknar klorofyll. De har cellkärna.
OTHER SETS BY THIS CREATOR