19 terms

Grundbiologi 2

STUDY
PLAY
Biosfär
Det område på jorden där det finns liv. Från djupt ner i havet till högt upp i atmosfären.
Art
En unik sorts organism. t. ex maskros, fingersvamp eller grävling.
Fertil
Ett djur som har möjlighet att få barn.
Steril
Att inte ha biologisk möjlighet att få barn.
Hybrid
En korsning mellan två olika arter.
Systematik
Att organisera organismer i olika grupper efter släktskap. Kallas också taxonomi.
Klassifiera
Att dela in och sortera något. Till exempel att bestämma vilken art en organism är.
Arkebakterier
En av jordens första (och enklaste) organismer. Saknar cellkärna och klarar extrema miljöer.
Sporer
Ett hårt skal. Bakterier kan sluta sig i detta när miljön blir för otrevlig. En stor del av växter förökar sig med detta. Deras frön kallas detta.
Saprofyt
En organism som är en speciell typ av nedbrytare. Lever av levande (men skadar dem inte) eller döda organismer.
Parasit
En organism som lever av andra organismer. Värddjuret tar skada av dessa.
Fotosyntes
Den kemiska reaktion som göra att växter kan omvandla solljus till energi.
Urdjur
Encellig organism. Amöbor och toffeldjur är exempel på dessa.
Virus
...
Bakterie
En av de första och enklaste organismerna på jorden. Saknar cellkärna. Delas in bacill, spirill och kocker.
Ämnesomsättning
Kallas det när mat passerar genom en organism så den får energi.
Elektronmikroskop
Ett mikroskop som kan förstora så att det går att se atomer.
Antibiotika
En samling läkemedel effektiva mot bakterier.
Vaccinera
Att få en liten dos av en sjukdom (ofta virus) för att kroppen ska lära sig att känna igen den.
OTHER SETS BY THIS CREATOR