Grundbiologi 2

3.8 (15 reviews)
Biosfär
Click the card to flip 👆
1 / 23
Terms in this set (23)
SaprofytEn organism som är en speciell typ av nedbrytare. Lever av levande (men skadar dem inte) eller döda organismer.Sporer1) Ett hårt skal. Bakterier kan sluta sig i detta när miljön blir för otrevlig. 2)En stor del av växter förökar sig med detta. Deras "frön" kallas detta.ParasitEn organism som lever av andra organismer. Värddjuret tar skada av dessa.FotosyntesDen kemiska reaktion som göra att växter kan omvandla solljus till energi.Blågröna bakterierEn typ av bakterier som har fotosyntes.UrdjurEncellig organism. Amöbor och toffeldjur är exempel på dessa.VirusDe förökar sig genom att ta över andra celler. De räknas inte som en livsform.BakterieEn av de första och enklaste organismerna på jorden.De består av en cell och saknar cellkärna.ÄmnesomsättningNär näringsämnen (mat) passerar genom en organism så att den får energi.ElektronmikroskopEtt mikroskop som kan förstora extremt mycket.VaccinAtt få en liten dos av en sjukdom (ofta virus) för att kroppen ska lära sig att känna igen den.AntibiotikaEn samling läkemedel effektiva mot bakterier.SymptomEtt kännetecken eller tecken på en sjukdom eller brist hos organismer.