20 terms

Grundbiologi 3

STUDY
PLAY
Cellandning
Den kemiska reaktion när kroppen omvandlar socker till energi. Det krävs syre och bildas koldioxid och vatten.
Släktträd
Ett sätt att med en bild organisera hur organismer är släkt med varandra.
Exoskelett
Ett skelett som sitter utanpå kroppen. Finns hos insekter och andra leddjur.
Trakeér
Används av vissa leddjur för att kunna andas.
Punktögon
En slags ögon hos leddjur t.ex. spindlar och insekter.
Fasettögon
En typ av öga som finns hos insekter. Det består av många små ögon.
Ofullständig förvandling
Beskriver ett sätt hur vissa insekter växer upp. Ägg - liten insekt (nymf) - stor insekt.
Fullständig förvandling
Beskriver ett sätt hur vissa insekter växer upp. Ägg-larv-puppa-insekt.
Nymf
En del av en insekts liv. Hos insekter med ofullständig förvandling kallas små insekter för detta.
Fotosyntes
Den kemiska reaktion som göra att växter kan omvandla solljus till energi.
Klorofyll
Det gröna ämne i växter som gör fotosyntesen möjlig.
Sporväxt
En växt som förökar sig med sporer.
Fröväxt
En växt som har frön.
Kärl
De rör i växter som gör det möjligt att transportera vatten.
Fruktkropp
Den del av svampen som finns ovanför jorden och som plockas på svamppromenaden.
Mycel
Ett nätverk av svamptrådar under marken.
Hyf
En svamptråd. Finns under marken. Bildar mycel.
Saprofyt
En organism som är en speciell typ av nedbrytare. Lever av levande (men skadar dem inte) eller döda organismer.
Symbios
En organism som samarbetar med andra organismer för att överleva.
Parasit
En organism som lever av andra organismer. Värddjuret tar skada av parasiter.
OTHER SETS BY THIS CREATOR