Grundbiologi 3

3.9 (10 reviews)
Term
1 / 20
Cellandning
Click the card to flip 👆
Terms in this set (20)
KlorofyllDet gröna ämnet i växter som gör fotosyntesen möjlig.SporväxtEn växt som förökar sig med sporer.FröväxtEn växt som förökar sig med frön.KärlDe rör i växter som gör det möjligt för växten att transportera vatten till alla celler.FruktkroppDen del av svampen som finns ovanför jorden och som plockas på svamppromenaden.MycelEtt nätverk av svamptrådar under marken.SaprofytEn speciell typ av nedbrytare. Den lever av levande (men skadar dem inte) eller döda organismer.SymbiosEn organism som samarbetar med andra organismer för att överleva.ParasitEn organism som lever av andra organismer. Värddjuret tar skada av parasiter.PollineringSexuell befruktning för växter. Växterna kan till exempel ta hjälp av vatten, vind eller insekter.