26 terms

Ekologi 1

STUDY
PLAY
Ekologi
Betyder läran om naturen. Hur djur och växter samspelar med varandra i olika miljöer.
Ekosystem
Ett avgränsat område (med tydliga gränser) där djur och växter finns och samspelar med varandra.
Närsalt
Grundämnen och kemiska föreningar som växter och djur behöver för att leva. Kallas också för mineraler.
Stabilt ekosystem
Ett ekosystem som inte är så känsligt för förändringar.
Labilt ekosystem
Ett ekosystem som är känsligt för förändringar.
Ekosystemstjänst
De tjänster och produkter från naturen som gör att människor mår bra. T. ex mat, virke, rent vatten.
Fotosyntes
Den kemiska reaktion som gör att växter kan omvandla solens energi till socker.
Cellandning
Den kemiska reaktion när organismer omvandlar druvsocker för att få energi.
Organisk
Något som innehåller grundämnet kol. Till exempel allt levande.
Kretslopp
När olika ämnen cirkulerar i naturen.
Förbränning
Ett annat ord dör cellandning.
Förmultna
När växter och djur bryts ner av nedbrytare.
Näringsväv
Ett sätt att visa vem som äter vem i naturen. Många näringskedjor ihopsatta till en mer komplicerad.
Näringskedja
Ett sätt att visa vem som äter vem i naturen. Denna variant är en enkel med få arter.
Producent
Producenter finns längst ner i näringskedjan/näringsväven. De är alltid växter och har alltid klorofyll.
Konsument
Konsumenter finns över producenter i näringskedjan. De är alltid djur som äter växter eller andra djur.
Rovdjur
Ett djur som äter andra djur. Kallas också predator.
Toppkonsument
Det djur som är överst i näringskedjan eller näringsväven.
Nedbrytare
Bakterier, svampar, insekter och maskar som bryter ner dött organiskt material i naturen.
Organism
Något levande. Svamp, växt, djur eller bakterie.
Energipyramiden
En biologisk modell som visar hur energi vandrat i en näringskedja. Kallas också näringspyramiden.
Population
Alla individer inom en art.
Biomassa
Den totala vikten av allt levande (ibland även allt dött) inom ett ekosystem.
Ekologisk balans
När olika arter (som lever av varandra) inte drabbas av snabba förändring i antalet individer.
Samhälle
De populationer av växter eller djur som finns i ett ekosystem. Ett växtsamhälle är alla växter i ekosystemet.
Konkurrens
En tävlan om naturens resurser mellan organismer inom en art eller mellan arter.
OTHER SETS BY THIS CREATOR