27 terms

Människokroppen 1

STUDY
PLAY
Organism
Någonting som lever t.ex djur, bakterie, växt eller svamp.
Organell
Så kallas cellens delar t.ex. mitokondrie, ribosom, lysosom m.m.
Cell
Den minsta levande delen av en organism.
Organ
En del i kroppen som har en speciell form och funktion. Uppbyggd av olika typer av vävnader med specialiserade celler t.ex hjärta, lungor, njure.
Organsystem
När organ samarbetar t.ex. immunförsvaret eller matspjälkningen.
Mitokondrie
En organell i cellen där cellandningen sker.
Ribosom
En organell i cellen som bygger proteiner.
DNA
Den genetiska kod som finns i varje cell med cellkärna i kroppen.
Hormoner
Ett slags protein. Transporterar bland annat meddelanden i kroppen.
Stamcell
En cell som inte bestämt sig vad den ska bli. Finns embryonala och vuxna stamceller.
Embryo
Den absolut första delen i en organisms liv när den bara är några celler stor.
Tumör
När celler delar sig okontrollerat och en cellklump (cancer) bildas.
Metastas
Kallas också dotterceller. Uppstår när en tumör släpper ifrån sig celler så att cancern börjar växa i andra delar av kroppen
Lymfsystemet
En viktig del av immunförsvaret och bekämpar infektioner. Finns i närheten av kroppens blodkärl. Samlar upp vätska (t .ex blod) och återför det till blodkärlen.
Cellgift
En slags medicin som dödar cancerceller hos cancersjuka.
Druvsocker
Den minsta delen av en kolhydrat. Behövs till cellandningen.
Kolhydrat
Ett samlingsnamn för ämnen uppbyggda av druvsocker.
Stärkelse
En slags kolhydrat. Uppbyggd av druvsockermolekylen. Finns i pasta, ris, och potatis.
Cellulosa
En slags kolhydrat. Består av en kedja av druvsockermolekyler.
Kostfiber
Ett annat ord för cellulosa när det finns i mat.
Cellandning
När syre och druvsocker omvandlas till energi, koldioxid och vatten i cellens mitokondrier.
Protein
Ett ämne uppbyggt av aminosyror. Dessa bygger upp kroppen och andra exempel på dessa är enzymer och hormoner.
Aminosyra
Den del som proteiner är uppbyggda av. Finns 20 olika.
Fett
Ett näringsämne kroppen behöver. Består av glycerol och fettsyror. Delas in i mättade och omättade.
Vitamin
En kemisk förening som kroppen behöver för olika processer.
Mineral
Olika typer av grundämnen, ofta metaller, som är livsviktiga för kroppen.
Åderförkalkning
När det bildas fett och kalkavlagringar i blodkärlen som kan leda till blodpropp.
OTHER SETS BY THIS CREATOR