27 terms

Människokroppen 2

STUDY
PLAY
Spjälka
Sönderdela
Enzym
Ett slags protein som har olika uppgifter i kroppen t. ex. påskynda kemiska reaktioner och sönderdela mat.
Spottkörtel
Finns i munnen och tillverkar saliv.
Sailv
Vätska i munnen som gör födan mer flytande. Hjälper också till att sönderdela kolhydrater.
Gommen
Väggen mellan munhålan och näshålan. Den bakre delen, gomseglet, är mjuk och täpper till mot näsan när man sväljer.
Svalg
Hålrummet bakom munhålan och näshålan innan mat och luftstrupen.
Magsyra
Vätska i magsäcken med lågt pH som dödar bakterier som följer med maten ner.
Gallblåsa
Ett organ vid levern som producerar galla. Gallan behövs för att bryta ner fett i 12-fingertarmen.
Insulin
Ett hormon som hjälper till med balansen av blodsocker i blodet. Insulin är nyckeln när druvsocker ska ta sig in i cellen.
Tunntarm
Den del av matspjälkningen där det mesta av näringsämnena tas upp av blodet. Ungefär 6 meter lång.
12-fingertarm
Den första delen av tunntarmen. Här sker en stor del av sönderdelningen (spjälkning) av maten.
Ändtarm
Sista delen av tjocktarmen. Avslutas med anus.
Magsäck
Organ i kroppen som är en del av matspjälkningen. Här finns magsyra som gör maten till smet. Här bryts proteiner ner.
Tarmludd
Finns i tunntarmen och ger tarmen en större yta så näringsämnen lättare sugs upp av blodet.
Blindtarm
Finns i tunntarmen och ger tarmen en större yta så näringsämnen lättare sugs upp av blodet.
Coli-bakterier
Bor i tjocktarmen och äter det som kroppen i kan bryta ner samt tillverka vissa vitaminer.
Tjocktarm
Sista delen av matspjälkningen. En meter lång. Här sugs vatten upp och återförs till blodet.
Cellandning
När syre och druvsocker omvandlas till energi, koldioxid och vatten i cellens mitokondrier.
Bronker
Stora luftrör från som börjar när luftstrupen delar sig. Bronkerna delar sedan upp sig i mindre och mindre rör.
Lungblåsa
Finns i lungorna och här tar blodet upp nytt syre och lämnar koldioxid som lämnar kroppen. Kallas också alveol.
Flimmerhår
Ett slags hår i halsen som hjälper till att transportera slem och partiklar.
Lungsäck
Lungsäckens insida är fäst i lungorna och utsidan är fäst i mellangärdet och insidan på bröstkorgen.
Mellangärde
Kallas ochså diafragma. Stor muskel i bukhålan som hjälper till med andningen.
Stämband
Ett slags veck eller band i halsen som vibrerar och skapar ljud.
Lever
Ett organ i kroppen som sönderdelar gifter och lagrar socker. Här finns gallblåsan som producerar galla till matspjälkningen.
Njure
Ett organ som sköter vätske- och saltbalansen i kroppen. Filtrerar blodet och ser till att olämpliga ämnen kissas ut.
Bukspottskörtel
En körtel som tillverkar insulin som reglerar sockerhalten i blodet. Den tillverkar bukspott till tarmen för att bryta ned maten och bikarbonat som neutraliserar syran i maginnehållet.
OTHER SETS BY THIS CREATOR