27 terms

Människokroppen 4

STUDY
PLAY
Mitokondrie
En organell i cellen där cellandningen sker.
Mjölksyra
Bildas i musklerna när de arbetar och inte får tillräckligt med syre.
Bindväv
En typ av vävnad som ger stöd och stadga åt organ, leder och muskler.
Sena
En hård tråd av bindväv som fäster muskeln till skelettet.
Fiberbunt
Många muskelfibrer (muskelceller) som samarbetar.
Symptom
Ett oönskat tillstånd som gör att sjukdomen kan identifieras.
Syndrom
En samling symptom som uppträder tillsammans.
Diagnos
En hypotes på vilken sjukdom du drabbats av.
Hypotes
En vetenskaplig gissning.
Inkubationstid
Den tid det tar från att du blivit smittad till att sjukdomen bryter ut.
Vita blodkroppar
En del av immunförsvaret. Finns i blodet. Finns flera olika typer.
Var
Döda försvarsceller och bakterier som lämnar kroppen.
Epidemi
En sjukdom med stor och snabb spridning.
Pandemi
En sjukdom som sprids över större delen av världen.
Autoimmun sjukdom
När immunförsvar som ger sig på kroppen och orsakar sjukdom.
Antibiotika
Ett samlingsnamn på läkemedel som dödar eller hämmar (minskar) bakterietillväxt.
Pencillin
Ett vanlig sort antibiotika.
Multiresidenta bakterier
Bakterier som tål olika sorters antibiotika.
Vaccinera
Att spruta in en liten del av sjukdomen så att kroppen får tid att förbereda försvaret.
Infektion
Då får in något som orsakar sjukdom i kroppen (bakterie, virus eller svamp).
Inflammation
När kroppens medfödda försvarar aktiveras och ett infekteras område blir rött och svullet.
Immunförsvar
Kroppen strategi att skydda sig mot sjukdomar.
Medfödda immunförsvaret
En del av immunförsvaret som finns naturligt.
Specifika immunförsvaret
En del av immunförsvaret med specialiserade försvarsceller. Det lär sig känna igen sjukdomar om de återkommer.
Antikroppar
En del av immunförsvaret som känner igen sjukdomar du haft tidigare.
Allergiterapi
Att långsamt vänja sig mot det som man är allergisk mot.
Diabetes
Obotlig sjukdom som gör att kroppen inte kan få druvsocker. Patienten måste få insulin.
OTHER SETS BY THIS CREATOR