21 terms

Genetik 1

STUDY
PLAY
Genetik
Detta område handlar om att förstå mekanismerna bakom det genetiska arvet.
Mutation
Förändring i DNA som sker t. ex. slumpmässigt, vid celldelning eller på grund av strålning.
Organism
Något som lever.
Kvävebas
Kodar för all information i DNA-molekylen.Det finns fyra olika C, G, A, T.
DNA-molekylen
Finns i cellkärnan och är en bruksanvisningen för organismen.
Cellkärna
Finns i växt, djur och svampceller. Innehåller DNA.
Arvsanlag
Ett annat ord för ditt DNA, din genetisk kod. Fler synonymer: arvsmassa, genom.
Baspar
Två kvävebaser som sitter ihop. Ett "trappsteg" i DNA-molekylen.
Gen
En sträcka på DNA-molekylen som kodar för ett speciellt protein eller egenskap.
Protein
Bygger upp kroppen. Består av olika aminosyror.
Aminosyra
Det som protein är uppbyggda av. Det finns 20 olika.
Hormon
Ett slags protein som fungerar som budbärare i kroppen.
Enzym
Ett slags protein i kroppen som bland annat skyndar på olika händelser i kroppen t.ex. matspjälkning.
Pigment
Ett ämne som finns i överhuden som skyddar mot stark UV-strålning.
Ribosom
En del i cellen. Kroppens fabriker. Här tillverkas protein.
Transkription
Sker vid proteintillverkningen. När en kopia av bruksanvisningen till det som ska tillverkas görs i cellkärnan och skickas till ribosomen.
Translation
Sker vid proteintillverkningen. När ribosomen tolkar informationen från DNA för att kunna sätta ihop rätt ordning på aminosyrorna vid tillverkningen av proteinet.
Mitos
Celldelning som ger celler som är exakt lika med modercellen.
Meios
Celldelning som ger könsceller (med 23 kromosomer).
Reduktionsdelning
Kallas också för meios. Celldelning då kromosomerna blir hälften så många. Sker i könscellerna.
Överkorsning
Händer vid tillverkning av könsceller så de blir garanterat olika varandra.
OTHER SETS BY THIS CREATOR