21 terms

Genetik 2

STUDY
PLAY
DNA - replikation
När DNA-t i din cell kopierar sig vid en celldelning.
Mutation
Förändring i DNA som sker t. ex. slumpmässigt, vid celldelning eller på grund av strålning.
Skräp - DNA
Information i DNA-molekyl som inte är till någon nytta. En rest från evolutionen.
Kromosom
En bit av DNA-molekylen. Människan har 46 kromosomer.
Könscell
Ägg hos kvinnor. Spermie hos män.
Könskromosom
Den kromosom som bland annat bestämmer ditt kön. (Kromosompar 23).
Könscell
Ägg hos kvinnor. Spermie hos män.
Tvåäggstvilling
Ett tvillingpar som inte är mer lika än ett par syskon. Två ägg har träffat två olika spermier.
Enäggstvilling
Tvillingar med identiskt genetiskt material.
Foster
Den tid i mammas mage från embryo till född.
Dominant anlag
Kallas också bestämmande anlag. Bestämmer över vikande anlag och har du detta kommer du få egenskapen.
Recessivt anlag
Kallas även vikande anlag. För att anlaget ska synas måste både anlagen vara vikande.
Anlag
Den genetiska kod som beskriver en egenskap hos en person.
Fenotyp
Olika typer av egenskaper (ofta genetiska) som syns. t .ex ögonfärg, längd och hårfärg.
Genotyp
Egenskaper som nödvändigtvis inte syns men som finns som vikande anlag i ditt DNA.
Korsningsschema
En tabell för att lättare kunna se hur stor sannolikhet det är att egenskaper ärvs.
Homozygot
När två anlag för en egenskap är lika. T.ex du har bruna ögon och båda dina anlag från mamma och pappa är för bruna ögon.
Heterozygot
När två anlag för en egenskap är olika. T.ex du har bruna ögon men anlag för blåa.
Färgblind
Att inte kunna skilja mellan vissa färger ofta grön-röd eller blå-gul.
Arv och miljö
Detta begrepp används för att beskriva om ett egenskap beror på genetiskt arv eller uppväxtförhållanden.
Intermediära anlag
När anlagen blandas. En vit blomma + en röd blomma blir en rosa blomma.
OTHER SETS BY THIS CREATOR