17 terms

Genetik 3

STUDY
PLAY
Tumör
En cancerklump
Downs syndrom
En genetisk sjukdom som orsakas av att fostret får en extra kromosom.
Bioteknik
En vetenskap som kombinerar biologi med teknik.
Genteknik
Att undersöka DNA efter var olika gener finns. Att klippa och klistra bland generna.
Modellorganism
En organism, som genetisk liknar människan, som används för djurförsök istället för att göra de på människor.
Hybrid - DNA - teknik
Så kallas den teknik som används för att klippa och klistra DNA i organismer.
Transgena organismer
Organismer som fått sitt DNA förändrat genom att nya gener klistrats in.
Genterapi
Att bota sjukdomar genom att förändra DNA i vissa celler.
Fosterdiagnostik
Olika medicinska undersökningar som görs på foster.
GMO
Genmodifierade organismer. DNA ändras för att få fram bättre egenskaper hos organismen.
Biologisk mångfald
När det finns stor variation inom arten, mellan arter och många olika naturtyper.
Klon
En genetisk kopia.
Embryo
Den första tiden i livet (i fosterstadiet). När en ägg och spermie smält samman.
Transplantation
När organ i kroppen eftersätts med ett nytt.
Genbank
När organismers DNA sparas för att det inte ska försvinna.
Epigenetik
En modern gren av genetiken som undersöker och händelser i din miljö, även för flera generationer sedan, påverkar dig.
Mitokondrie
Cellens energifabriker. Här sker cellandningen. Har lite eget DNA.
OTHER SETS BY THIS CREATOR