18 terms

Evolution 1

STUDY
PLAY
Intelligent design
En icke vetenskaplig teori om att ett högre väsen skapat alla organismer.
Kreationist
Kallas människor från olika religioner som inte tror på den vetenskapliga evolutionsteorin.
Evolutionslära
Den vetenskapliga teorin om hur allt liv uppstått och utvecklats på jorden.
Konkurrens
En tävlan om naturens resurser mellan organismer inom en art eller mellan arter.
Avkomma
Så kallas barn hos djur.
Variation
Att individerna inom ett art är lite olika varandra.
Sexuell förökning
Förökning som sker genom en hona och en hane. Det ger en stor variation hos avkomman.
Sexuellt urval
När det ena könen väljer sina partner utifrån någon egenskap eller typ av utseende.
Ekosystem
En avgränsat område i naturen där djur och växter samspelar med varandra.
Anpassning
Att organismer förändrar sig efter naturens förutsättningar så att den har bättre chans att överleva.
Naturligt urval
De bäst anpassade individerna har störst chans att överleva och sprida sina gener.
Mutation
En slumpmässig förändring i DNA som kan förändra organismen. Detta är en av evolutionens förutsättningar.
Fossil
Ett förstenat avtryck av ett djur eller en växt som finns i en sten.
Sedimentära bergarter
Bergart som uppstått genom att sand, lera eller gamla korallrev har packats och under lång tid tryckts ihop. I dessa finns många fossil.
Kontinentaldrift
Kontinenterna rör sig. I början satt de ihop i en enda.
DNA
Den genetiska koden som finns i cellerna.
Aminosyror
De bygger upp proteiner. Finns 20 st olika.
Protein
Bygger upp kroppen. Består av aminosyror.
OTHER SETS BY THIS CREATOR