20 terms

Evolution 2

STUDY
PLAY
Den saknade länken
En gemensam urfader hos två skilda arter som inte har hittats som fossil.
Fossil
Ett förstenat avtryck av ett djur eller en växt som finns i en sten.
Samevolution
...
Jordens tidsåldrar
Jorden delas in i fyra tidsåldrar. Urtid, forntid, medeltid och nutid.
Blågröna bakterier
Kallas även cyanobakterier. Är en slags bakterier med fotosyntes.
Fotosyntes
Den kemiska reaktionen som göra att växter kan ta till vara på solens energi.
Organism
Något levande.
Ozon
En gas (O3) högt upp i atmosfären som skyddar hos mot farlig UV-strålning.
Sporväxt
En växt som förökar sig med sporer.
Primat
En ordning inom systematiken där, förutom människan, finns apor, halvapor och lemurer.
Hominid
En grupp (familj) inom systematiken där människoaporna finns. Människa, gorilla, schimpans och orangutang.
Homo
Ett släkte inom systematiken där människan finns. Människan är den enda arten i detta släkte som lever idag.
Massdöd
Så kallas de tillfällen i jordens historia då väldigt många arter dött ut samtidigt.
Taxonomi
Kallas också systematik. Ett system för att sortera organismer.
Australopithecus
En av de första människoliknande varelser. Arten fanns för fem miljoner år sedan.
Homo Habilis
En tidig och utdöd människovariant. Troligtvis inte människans förfader. Behärskade elden.
Homo Erectus
En utdöd förfader till människan. Den har existerat längst på jorden av alla människoarter.
Neandertalare
En människotyp som var mest lik dagens människa. Troligtvis har det skett en del förökning mellan arterna.
Homo Florensis
En utdöd människosort som var en meter höga. Dog ut för 12000 år sedan.
Homo Sapiens
Dagens människa.
OTHER SETS BY THIS CREATOR