25 terms

Avancera ord 1

STUDY
PLAY
anmäla
to report (to be registered)
avlägsen
distant (remote)
ett avstånd
a distance (space between)
bedöma
to estimate
ett bidrag
a contribution
däremot
however (on the other hand)
en efterfrågan
a demand
en erfarenhet
an experience
framställa
to describe (to make)
förbereda
to prepare
ett förbud
a ban (a prohibition)
ett genomsnitt
an average
en hänsyn
a consideration (respect)
ett inflytande
an influence
likgiltig
indifferent
ett meddelande
a message
misstänka
to suspect
närvarande
present (to be present)
ogilla
to dissaprove
pågå
to be going on
ett sammanträde
a meeting (a conference)
ett tillfälle
an occasion
undvika
to avoid
en anledning
a reason (a cause)
beställa
to book