20 terms

Kuwento: Kalagayan ng Kababaihan sa Pakistan

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ang mga babaeng sanggol sa sinapupunan ay
pinapatay na.
Habang bata
idinidikta na sa kanya ng mgaa magulang , lolo at lola, nakakatandang lalaki at babaeng kamaganak, at mga maging kung paano mag iisip at mamimili.
Walang karapatan sa
Paglili ng pagkaing kakainin hanggang sa lalaking pakakasalan.
Pamikya rin ang
Nag aareglo sa pagpapakasal ng kababaihan.
Asawa at mga kamag anakan ang mag dedesisyon para sakniya, halimbawa
kung mag bubuntis kada taon, o kaya'y kung manganganak siya puro lalaki lamang, o kungmaari siyang mag trabaho at iba pa.
Ang salitang "babae" sa Pakistan ay ngangangahulugang
pagtitiis
Ayon kay Hina Jilani, abogado at tagapagsulong ng karapatang pantao,
ang karapatang mahuhay ng kababaihan sa Pakistan ay nakabatay sa kanilang pagsunod sa mga panlipunang paniniwala at tradisyon.
Ayon sa ulat ng Amnesty International
libu-libong babae ang namamatay kada taon sa ideya ng marangal na pagpatay sa Pakistan, sa kalagayang walang hinagawa ang pamahalaan hinggil dito
Karo Kari
Praktis ng marangal na pagpatay sa karaniwang hinagawa sa mga babaeng pinaghihinalaaang may ibang relasyon labas sa tunay na asawa.
Kari
babaeng pinaghihinalaang nag tataksil sa asawa, tinatapon sa mga ilog o kaya sa libingan na ginawa para lang sakanila.
Karo
lalaking pinaghihinalaang nagtataksil sa asawa, nililibing sa libingan ng komunidad.
Abril 2000
ang marangal na pagpatay ay tinuturing na krimen.
1979 Hudood Ordinance
Nagpaparusa sa pangangalunya at pagkikipagtalik nang hindi kasal.
Bradary, Punchhait, Jirga
Nagdedesisyon pagsunduin na lamang ang magasawa at manahimik ang babae ngunit kung biktima ay hindi sumunod makukulong siya ilalim ng Zina Ordinance.
ang pag titiis ay bahagi ng
Kismet (kapalaran)
Unang rekomendasyon upang mapagbago ang kalagayan ng kababaihan ay,
Kailangan mapagbago sa paraan ng pagiisip ng lalaki.
Pangalawang rekomendasyon upang mapagbago ang kalagayan ng kababaihan ay,
balanse sa pagitan ng dalawang kasarian
Pangatlong rekomendasyon upang mapagbago ang kalagayan ng kababaihan ay,
sa tulong ng media na may kakayahang humulma ng pampublikong opinyon.
Ikaapat rekomendasyon upang mapagbago ang kalagayan ng kababaihan ay,
Ina ay kailangan maging malaya sa relihiyon ag sistemang caste.
Shaheen Bhatti
isa sa mga nag tatag ng KhudiCenter sa pakistan, isang organisasyong pang media para sa demokrasya at pagkapantay pantay.