110 terms

Positive English, Chapter 18, Healthcare - Új szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

access
hozzárérés
acupuncture
akupunktúra
additional
további, kiegészítő
administration
kormány
alternative
alternatív, „megszokottól eltérő"
ambulance
mentő
apply for a rebate
visszatérítést kér
aromatherapy
aromaterápia
authority
hatóság; szaktekintély
benefit
haszon, juttatás
candidate
jelölt
case
eset, ügy
certain
bizonyos
champion
bajnok
coach
edző; távolsági busz
commission
bizottság; megbízás; megbízási díj
consultant
szakorvos; tanácsadó
contribution
hozzájárulás
corporation
részvénytársaság, (nagy)vállalat
cover
lefed (kiterjed valamire); fedél
create
létrehoz
Democratic Party
Demokrata Párt (USA)
dental
fogorvosi; foggal kapcsolatos
diagnose
diagnosztizál
diligently
szorgalmasan
disabled
fogyatékos, rokkant
earn
keres (pénzt!)
elderly
idős
elective
szabadon választható
emergency
sürgősségi eset
employee
alkalmazott, munkavállaló
employer
munkáltató
examination
vizsgálat; vizsga
federal
szövetségi
fever
láz
flu
influenza
freedom
szabadság
government
kormány
GP = General Practitioner (GB) = General Physician (US)
háziorvos
healthcare
egészségügyi ellátás
ill
beteg
illness
betegség
improve
fejleszteni, javítani
income
jövedelem
increase
növekedni; növekedés
individual
magánszemély, egyén
insurance
biztosítás
interview
elbeszélgetés
itself
saját maga
journal
napló; folyóirat
judge
(meg)ítélni; bíró
key
kulcs
limit
határérték
listener
hallgató
maintenance
fenntartás; „megőrzés"
medicine
gyógyszer
net
háló
safety net
biztonsági háló
organisation (US organization)
szervezet
paramedic
mentős
patient
beteg, páciens
payer
fizető
payment
fizetség
pensioner
nyugdíjas
pharmaceutical
gyógyszerészeti
pinch
(meg)csípni (nem rovar!); csipet
poor
szegény
practitioner
praxissal rendelkező
pregnant
állapotos
prescription
receptre felírt
presidential
elnöki
pressure
nyomás
proposal
javaslat
pull
húzni
quick
gyors
realistic
gyakorlatias, realista
receive
fogadni
recovery
felépülés
reduce
csökkenteni
reform
újítás, jobbítás, reform
remove
eltávolítani
retired
nyugdíjas, visszavonult
role
szerep
royal
királyi
runny nose
orrfolyás
rural
vidéki
safety
biztonsági
scheme
rendszer, módszer
sector
szféra
share
részt venni, megosztani; rész, részesedés; részvény
sore throat
fájó torok
specialised
szakosodott
specialist
szakorvos
storm
vihar
success
siker
support
támogatás
surgery
rendelő; műtét
symptom
tünet
system
rendszer
tax
adó
terrible
szörnyű
tick
kullancs
tie
nyakkendő; (meg)kötni
treatment
kezelés
tweezers
csipesz (mindig többes szám!)
unable
képtelen
urgent
sürgős
winning
győzelem
yearly
évente
youngest
legfiatalabb