55 terms

Positive English, Chapter 21, Revision 3 - Új szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

animal
állat
appropriate
megfelelő, helyes, illő
ballerina
balerina
ballet
balett
bracelet
karkötő
Candlemas Day
Gyertyaszentelő
celebration
ünneplés
cheek
orca
Christian
keresztény
congress
kongresszus
crafts camp
kézműves tábor
crop
termény
decorating
díszítés
department
osztály
display
kirakat, bemutató
electronics
elektronikai (termékek)
equinox
napéjegyenlőség
expert
szakértő
February
február
firework
tűzijáték
flag
zászló
flags flying
zászlók lobognak
further
tovább
ground
talaj
groundhog
mormota
harvest
betakarítás, aratás
independence
függetlenség
kingdom
királyság
knock
kopogtatni
moon
hold (égitest)
necklace
nyaklánc
non
nem- (előtag)
observance
megfigyelés; itt: ünneplés
October
október
official
hivatalos (személy)
outright
azonnal, tüstént
parade
felvonulás
pink
rózsaszín
pray
imádkozni; imádság
release
közread, kibocsát
religion
vallás
ruddy
vérbő, piros
ruddy cheek
rózsás orca
shadow
árnyék
sporting equipment
sportfelszerelés
spread, spread, spread
elterjedni; kiteríteni
star
csillag (égitest); főszereplő
subject
tárgya valaminek
terrific
remek, pompás, nagyszerű
thankful
hálás
thanksgiving
hálaadás
throughout the country
országszerte
thus
így
warning
figyelmeztetés
wide
széles