25 terms

New Year's Eve abroad

STUDY
PLAY
new year's eve
nyårsafton
abroad
utomlands
celebrate
fira
different
annat, annorlunda
sources
källor
keep track of
håll koll på
keyword query
sökord
narrow
begränsa
expand
utvidga
note
skriv ner
useful
användbar
trustworthy
pålitlig
keywords
stödord
sentence
mening
suitable
passande
postcard
vykort
a loved one
en närstående
experiences
erfarenheter, upplevelser
consider
tänk på
compare
jämföra
similar
liknande
by hand
för hand
fake
inte äkta
stamp
frimärke
hand in
lämna in