Kanapka językowa #2: Czy warto jeść robaki? (ADVANCED)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

a practice
praktyka (zachowanie)
entomophagy
entomofagia, owadożerstwo
a hunter-gatherers
ludy zbieracko-łowieckie
to forage
przetrząsać w poszukiwaniu żywności
to follow suit
pójść za przykładem
to fulfill the role
wypełniać rolę
staple food
podstawowy produkt żywieniowy
scrumptious
smakowity
rejection
odrzucenie
fertile crescent
żyzny półksiężyc
nomadic
nomadyczny
to settle (down)
osiąść (o plemieniu)
to domesticate animals
udomowić zwierzęta
farming took off
rolnictwo stało się popularne
to spurn
wzgardzić
pest
zaraza, plaga
to be accustomed to
być przyzwyczajonym do
a swarm
rój, chmara
to be easy to harvest
łatwy do zbierania (o zbożu)
ground
zmielony
to be cost effective
być opłacalny
to be vital
być istotnym
a building block
element konstrukcyjny
untapped resource
niewykorzystany zasób
iron deficiency
niedobór żelaza
micro-nutrient
mikroelement (w żywieniu)
nutritional problem
problem z żywieniem
loads of minerals
ogromne ilości minerałów
'ick' reaction
obrzydzenie
environmental impact
wpływ na środowisko
greenhouse gas
gaz cieplarniany
to uplift people (from poverty)
wyciągać ludzi (z biedy)
to be relatively inexpensive
względnie niedrogi
to be sustainable
odnawialny (zasób)
to rear on organic waste
uprawiać na odpadach organicznych
a landfill
składowisko odpadów
to recoil
wzdragać się
inferior food
jedzenie gorszej jakości
crunch
chrupnięcie