62 terms

Part-Time Indian

STUDY
PLAY
grease
smörjmedel
mucked up the works
förstörde allt
flood, flooded
översvämma, översvämmade
vacuum
dammsugare, dammsuga
bastard
oäkting, "idiot"
lopsided
sitta på sned
bullies
mobbare
seizures
kramper
susceptible
mottaglig
stutter
stamma
lisp
läspa
unpredictable
oförutsägbar
whimper
gnälla
yelp
skrika, gny
vomit
kräkas
punch
slå till
poverty
fattigdom
sprain
stuka
spank
aga, smälla
braids
flätor
persistent
uthållig
punish
straffa
rowdy
bråkig, störig
constitution
lagar, regler
hustle
skynda på
aisle
gång
geeky
nördig
mute
stum
rummage
söka igenom
to challenge someone
utmana någon
confession
erkännande
commitment
engagemang
a deal
överenskommelse
traitor
förrädare
exaggerate
överdriva
relieved
lättad
dodge
undvika
burp
rapa
plot
handling
dork
idiot
cuss
svära
courageous
modig
corny
larvig
defying
trotsande
shallow
ytlig
bookworm
bokslukare
contagious
smittsam
crappy
dålig
grieve
sörja
villain
usling
devastating
förödande
booze
sprit
mock
reta
distraught
förtvivlad
rebounder
returtagare
stunned
chockad
funeral
begravning
sibling
syskon
cemetery
kyrkogård
he passed away
han avled
inappropriately
opassande
intercepted
fick tag i