12 terms

Deel 3: de getallen (1 tot 99 / traag) reeks 2 {3} *

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

zestien
16
éénenzestig
61
achttien
18
éénentachtig
81
éénenvijftig
51
vijftien
15
tweeënveertig
42
tweenënvijftig
52
achtenvijftig
58
achtenveertig
48
drieënvijftig
53
drieënveertig
43