Kanapka językowa #3: Dlaczego Niemcy są tak bogatym krajem?(BASIC)

STUDY
PLAY
you heard that right
dobrze słyszałeś
goods
dobra
entirely true
całkowicie prawdziwy
abroad
zagranicą
one in every ten products
1 na 10 produktów
15 times smaller
15 razy mniejszy
way more
znacznie więcej
to consider
rozważać
in order words
innymi słowy
a salary
pensja
a path
ścieżka
a mixture
mieszanka
a currency
waluta
to be equal to
być równym
staff
personel
shoe manufacturing
produkcja butów
to innovate
wprowadzać innowacje
small and medium-sized companies -małe i średnie przedsiębiorstwa
...
a plumber
hydraulik
an arrangement
rozmieszczenie
a workshop
warsztat
to remain in a company
pozostać w firmie
a key piece of the system
główna część systemu
labour laws
prawo pracy
a minimum wage
płaca minimalna
a setup
ustawienie
to fire (employees)
wylać (pracownika)
to collaborate
współpracować
average wage
średnia płaca
to benefit from
czerpać zyski z
brand new
całkowicie nowy
OTHER SETS BY THIS CREATOR