Kanapka językowa #3: Dlaczego Niemcy są tak bogatym krajem? (ADVANCED)

STUDY
PLAY
nevertheless
niemniej jednak
an ultimate factory
najlepsza fabryka
to lead the charge
dokładać wysiłków
People's Republic of China
Chińska Republika ludowa
a bunch of microchips
masa mikrochipów
to tilt
przechylać
to rotate
obracać
to assemble
składać (montować)
labour cost
koszt pracy
an industrial powerhouse
przemysłowa potęga
no friend of...
nie być przyjaznym w stosunku do
political creed
przekonania polityczne
a safety net
poduszka bezpieczeństwa (dosł. siatka)
to secure prosperity
zapewnić dobrobyt
a trade union
związek zawodowy
to devalue a currency
zdewaluował walutę
all of a sudden
nagle
therefore
zatem
to support a theory
dostarczać dowodów na prawdziwość teorii
to do the exact opposite
zrobić dokładnie na odwrót
to rent a facility
wynajmować obiekt/budynek
to calculate the cost reliably
obliczyć rzetelnie koszt
a state-of-the-art technology
supernowoczesna technologia
rubber soles
gumowe podeszwy
PVC
polichlorek winylu
an admiring glance
spojrzenie pełne zachwytu
to adopt the euro
przyjąć (walutę) euro
to be competitive
być nastawionym na konkurencję / być konkurencyjnym
to dig into (a topic)
wgryźć się w (temat)
vocational training
wykształcenie zawodowe
a shareholder representative
przedstawiciel udziałowców
to participate
uczestniczyć
to launch a new product
wprowadzić na rynek nowy produkt
to implement a policy
wcielić w życie politykę
to check out a channel
obczaić kanał (np. na YouTube)
OTHER SETS BY THIS CREATOR