7 terms

OTG7 epäsäännölliset verbit 9

STUDY
PLAY
tell told told
kertoa, käskeä
think thought thought
ajatella, luulla
understand understood understood
ymmärtää
wake woke woken
herätä
wear wore worn
pitää yllään, käyttää
win won won
voittaa
write wrote written
kirjoittaa
OTHER SETS BY THIS CREATOR