296 terms

Medeltiden sammanfattning

STUDY
PLAY
under vilken tid pågick medeltiden i europa
ca 500-1500
hur många år efter jesus tid började medeltiden
ca 500 år
när började medeltiden i norden
ca 1000år efter kr
vad vad det som fick norden att gå in i medeltiden
nordens kristnade
vem styrde i Frankerriket
Karl den Store
vad brukade europas städer tävla om
att bygga de största katedralerna
vad var den främsta anledningen till att frankerriket föll samman
attacker främst från araber,vikingar,
vad var arabernas såkallade heliga krig
att ta tillbaks Jerusalem från dom kristna
vad hände som gjorde europa försvagat på 1300-talet
klimatet blev kallare och skördarna minskade
vad var det värsta som hände på 1300-talet
digerdöden(pesten)svarta döden
vilken utövade största makten över vanliga människor
kyrkan(om du inte följe kyrkans regler hamnade man i det brinnade helvetet)
vilka var kyrkans beskyddare
kungarna
vilka krönte kungarna
påven och biskoparna
vad skulle de stora katedralerna visa
Guds storhet
vilka levde i Klostren
munkar och nunnor
vilka bevarde grekernas och romarnas kunskapsskatter
klostren
när dog Muhammed
632e.kr
vad är en nomad
en boskapskötare som fjyttar runt hela tiden
vilka var dom arabiska nomadernas rid-och lastdjur
dromedaler,kameler och hästar
vem grundade religonen Islam
Muhammed
varför startade Muhammeds efterföljare ett heligt krig
för att sprida Islam
vad kallas den som bekänner sig till Islam
muslim
hur lyder den muslimska trosbekännelsen
Gud(Allah) är en och Muhammed är hans profet
vilken är muslimernas heliga text
koranen
vem hjälpte Allah att diktera texten för Muhammed
ängeln Mikael
vad kan vi tacka araberna för
siffrorna,schack,gitaren
Allah
gud
Hajji
kallas den som vallfärdat till mecka
Islam betyder
lydnad
Kaba
muslimernas främsta helegdom i Mecka med den heliga svarta stenen
Kalif
kung
Mecka
vallfärdsort för muslimerna,helig stad
Medina
Muhammeds födelsestad
Ramadan
fastemånad
nämn 5 arabiska ord vi har i svenskan idag
alkohol,amiral,fakir,hasch,karaff
vilka var vikingarna
nordiska bönder som gav sig ut på handels-och plundringståg
under hur länge varade vikinga tågen
ca 200 år
under vilka år varade vikingatågen
800-1000
hur försörjde sig vikingarna
plundring och handel
vilka varor sålde vikingarna (4)
pälsverk,honung,bärnsten,slavar
hur fick vikingarna betalt av araberna
i silvermynt
vad köpte vikingarna för sina silvermynt (3)
tyger,glas,vapen
vad kallade vikingarna ryssland
Gårdariket
vad kallade ryssarna vikingarna
ruser(som blev namnet Ryssland)
hur långt kom vkingarna österut
svarta havet,kaspiska havet,bysantintska riket(östrom idag turkiet)
hur långt kom vikingarna västerut
Irland,skottland,england,frankrike,amerika
vilka upptäckte island och grönland
norska vikingar(erik röde)
vad är Danelagen
när danska vikingar styrde england,Irland,Skottland
vad hande 1001
Leif Eriksson(erik rödes son upptäckte amerika)
vad kallade Vikingarna Amerika
vinland
var ligger Normandie
i Nordvästra frankrike mittemot england vid engelska kanalen
varför tillätt Normandie vikingara att de fick bosätta sig där
vikingarna lovade att sluta plundra och hjälpa till att försvara Normandie
vad betyder Nordmandie
nordman(normander)
vad hände år 1066
normandera erövrade England
vad hände när saxer och normander hade blandats
dom blev engelsmän och började prata engelska
när kristnades england och norra tyskland
på 600-talet
när började norden kristnas på allvar
i början av 1000-talet
vad hände om en germansk kung gick över till kristendomen
han tvingade sitt folk att kristnas
vad gjorde påven för att så många som möjligt skulle kristnas
han skickade ut missionärer
vad betydde det att Påven krönte en kung
kungen skyddades av gud
vad bestod frankerriket av för områden
frankrike,tyskland och halva italien
vad lovade karl den Store påven
att skydda Kristendomen mot alla yttre hot,tex vikingarna och araberna
vem ledde Normaderna vid invasionen av england
Vilhelm Erövraren
vad och när stod det avgörande slaget
vid Hastings 1066
vad är Bayeux-tapeten
ett 70 meter långt linnetyg som sägs skildra invasionen av england
var i från styrde Karl den Store
den tyska stade Aachen
hur styrde karl den store sitt rike
genom ämbetsmän
vad önskade sig karl den Store sig mest
att återuppliva den antika romerska kulturen
säg ett kuriosa no Karl den Store
han kunde inte skriva
vilket år krönte påven Karl den Store
år 800
vad hände efter karl den Stores död år 814
Frankerriket splittredes i 3 delar.som blev början till länderna frankrike,tyskland och italien
vad innebar det när de tysk-romerska kejsarna införde ett nytt sätt att styra
de delade ut län,stora landområden till Furstar(nya adeln)
vad var en Vasall
en länsherre som svurit trohets ed till kungen
vad var en vasall uppgifter
sköta förvaret av sitt område samt ta upp skatt
vem skulle vara folk andlige ledare
påven
vem skulle vara folks världslige ledare
kejsaren
hyr styrde Påven från Rom hela europas kyrkor
genom biskopar som styrde sina präster
vilket var kyrkans språk och alla lärdas språk
latin
var talas latin idag
är utdött,men används inom medicin,biologi
vad var mässen
gudstjänsten-prästerna sjöng och talade latin
vem var Patriaken
den bysantinka riketskristna ledare
vad hände år 1054
den kristna världen delades i öst och väst
vem ledde den grekisk-ortodoxa kyrkan
patriarken i Konsatinopel
vem ledde den romersk-katolska kyrkan
Påven i Rom
vad var en klosterordern
en sorts religös förening(klubb)
vilka byggneder brukade finnas på ett kloster(6)
klosterkyrka,matsal,sovsalar,bibliotek,stallar,verkstäder
vad fanns runt klostrerna
åkrar
vad kunde klostren mer fungera som
skola,sjukhus,hotell
vad kallades ett nunneklosters föreståndare
Abeddissa
vad kallades ett munkklosters föreståndare
abbott
vad var det första du måste göra om du vill bli munk eller nunna
göra en prövotid som novis
vad var ett klosterlöfte (4st)
följa klostrets regler,du lovad att leva kyskt,fattigdom,bön,arbete
vad var korståg
kristnas heliga krig för att befria jerusalem från Turkara(Islam)
vem startade korstågen
påven Urban 11
vad var en Korsriddare
en riddare som deltog i korstågen
hur länge pågick korstågen
200 år
hur länge lyckades de kristna hålla jerusalem
ca 100 år
vad var barnkorståget
påvens folk samlade ihop fattiga barn och skickade dom mot jerusalem.dom kom aldrig fram
hur uppkom feodalism
medeltida länsväsendet .kunge delade ut län till furstar som beskattade länet men och förvarade det.Fursten hade svurit en ed till kungen
vad avr en vasall
en länsherre utsedd av kungen,nästan alltid adel
under vilka år varade Högmedeltiden i Europ
1100-1300
vilket var det sista landet i europa som förbjöd slaveriet
sverige
vilket år förbjöds slaveriet i Sverige
1335
vilka är dom fyra stånden
adel,präster,borgare,bönder
vilka var adeln
kungens riddare som ständigt var stridsbereda
vad hade kungen gett adeln för förmån
de var skattebefriade
vilken var den viktigaste försvarsanläggningen för en adelsman
hans borg där hans familj bodde
vad är sakramente
de religiösa reglerna
vem rådde prästerna under
en biskop
vilka uppgifter hade prästerna (3)
1,gudstjänsterna.2,vården av heliga föremål i kyrkan,3,han skulle kontrollera att folket i hans församlingen följde kyrkans sakramente
vad är en församling
området runt en kyrka som prästen ansvarar över
vilka var borgarna
de som bodde i städerna
vad jobbade borgarna med
dom var köpmänn och hantverkare
vilken var den viktigaste näringen under medeltiden
jordbruket
vilken näring sysselsatte flest människor
jordbruket
vad var det skilde bönderna i frankrike och norden åt
i norden ägde böndera sin mark,medan i frankrike ägde adeln marken och bönderna arrenderade den(hyrde)
hur låg medeltiden bönders gårdar
i små byar med åkrar runt om
vad menas med livegen
bönderna fick inte flytta utan godsägarens tillstånd.där man engång var född måste man stanna
hur betalde bönderna sitt arrende till godsägarna
i natura(genom arbete) tex,dom byggde en kvarn åt godsägaren,sen fick dom betala hyra för att låna den
vilka betalde bönderna skatt till
kungen och prästerna
vad var såkallat tionde
var tionde gris skulle till prästen,vart tionde kilo smör också vidare
vad hade kungens fogdar för uppgift
att efter skörden samla in skatten
vad kunde böndernas skatt till kungen bestå av (5)
säd,honung,vin,grisar,kor,kalvar
många städer var gamla?
marknadsplatser
varför brukade kungarna anlägga städer
för att kontrollera handel och ta ut skatt i klingande mynt
vad brukade finnas runt städerna
en stadsmur
vilka brukade stå i stadsmurensportar
kungen eller furstens beväpnade män som drev in skatt på handeln
vad brukade vara viktigt vid torget i städerna,där kvinnorna samlades varje dag
brunnen
var brukade stadens marknad vara
på torget
vad är en estrad
en upphöjd plats(scen) på torget där gycklare och lekare brukade uppträdda
vad menas med frälse
befriade från skatt
vilka var frälse
adel och präster
vilken underhållning brukade det bjudas på torget
gycklare,lekare,björn i kedjor,brottslingar får öron eller händer avskurna
vad visade skyltarna som hängde i gränderna
hantverkarnas yrkesbutik tex,skräddare,bagare
vad kallades den förening som alla hantverkare inom samma yrke tillhörde
skrå
hur såg en hantverkares hus ut
flera våningar.i botten butiken,i resten av huset bor hans familj,hans gesäller och lärlingar
vad kontrollerade skråna
priser,löner,samt hur många hantverkare inom skrået som fick verka inom staden,samt att kvaliten på hantverksskickligheten var god
vad hete köpmännes motsvarighet till skråna
gillen
fick kvinnor bli hantverkare
nej
hur gick resan från lärling till mästare (7)
först lärling,sedan gesäll(gesällbrev),gesällvandring,mästerprov,mästerprov,mäster,arbeta
vad kallades gycklare och lekare
de kallades lösdrivare,dom hade ingen fast bostad och föraktades av alla.
ge ex på skrån (6)
skomakare,skräddare,vagnmakare,smeder,glasmästare,bagare
vilken var stadens regering
stadens råd
vilka satt i rådet
stadens rika köpmän
vem ledde stadens råd
en borgmästare
vilken makt hade stadens råd
bestämmer vilka lagar och regler som ska gälla för stadens invånare.dom dömer också tjuvar och mördare
var avrättades folk
på galgbacken strax utanför stadsmuren
vem avrättade brottslingaran
bödeln(,mäster,skarprättare)
vad kallades bödelns dräng
rackare(han hade också hand om renhållningen
vad kallades ett Italienskt torg
piazza
hur var det i staden på natten
mörkt
vem hade översikt över staden på natten
brandvakten
vad hade brandvakten för uppgift
stå i kyrktornet och titta ut över staden,ringa i kyrkklockan om elden bryter ut,blåsa i sitt lågna lur en gång i timmen om allt är lugnt(också för att visa staden att han är vaken)
vad var Handelsstäder
städer som samarbetade och förde handel med varandra.kunde vara rikare än kungar.byggde palats för att visa det
hur försvarade sig en Hansastad
dom hade egna soldater och krigsfartyg som försvarade sitt revir.hansa städer råkade lätt i krig med varandra
när blomstrade handel som mest i europa
1100-1300-talet
var låg de förnämsta handelsstäderna (3)
i Italien(Venedig,Genua,,Florens)
vad var Hansan
ett förbund av städer som skötte handeln i Östersjöområdet
nämn några viktiga hansastäder(5)
Lübeck(tyskland),Köln(Tyskland),Danzig(Tyskland)Bergen(Norge),Visby(Sverige)
vilka städer skötte handeln mellan England och kontinenten
Gent(belgien),Brügge(belgien),då tillhörde bägge städerna nederländerna
under vilka år varade senmedeltiden
1300-1500-talet
vad präglades senmedeltiden av
nöd och elände
vad menas att åkrarna ligger i träda
dom vilar,inget sås på dom
var kom black death ursprungligen från
kina,med fartyg
vad var flagellanter och vad trodde dom
piskade sig själva dom och trodde att pesten var Guds straff
varför hade Kungen i Frankrike förlorat sin makt
kungen hade delat ut nästan hela riket till Vasaller och dom ville bestämma själva
vad kallades det krig som blev när engelske kungen försökte bli kung i frankrike
hundra årskriget
när var hundraårskriget
1300-1400-talet
vem var Jeanne d´Arc
en fattig bondflicka som hjälpte franska kungen.engelsmänne brände henne på bål(häxanklagelse)
vilka var mongolerna
skickliga krigare som stred från hästar.dom var nomader
när började mongolernas erövning av Ryssland och östeuropa
1200-talet
vad hette mongolernas ledare
Djingis Khan och hans söner
hur länge varade mongolernas välde
ca 250 år
vad var Gyllene horden
ungefär dagens ryssland som mongolerna höll
vad gjorde Ivan lll
enade ryssland och jagade iväg mongolerna.han lät också bygga Kremlmuren runt Moskva som finns kvar än idag
varför säger man att ryssland var stängt till 1700-talet
under mongoltiden bröts kontakten med västerlandet,ryssland förblev fattigt och efterblivet.grekisk-ortodoxa kyrkan bröt med väst
vad var en ätt under Vikingatiden
släktmedlemmar som samarbetade
hur såg en by ut på vikingatiden
några få gårdar där de flesta var släkt med varandra
vad levde vikingarna på
jordbruk,jakt,fiske,byteshandel,plundring
vad hade vikingarna för religon
asagudar
vem bestämde när husbonden var ute på vikingatåg
husmor
vilka grejor tillverkade vikingarna själva
byggde hus ,båtar,smidde vapen,verktyg,gårdens kvinnor spann och vävde ylletyger
vad var en träl
nordisk slav
hur många oxar var en slav värd
2 oxar
vad var Midvinterblott
man offrade djur och trälat till gudarna
vilka var de viktigaste asagudarna
oden,frej,tor
vad trodde vikingarna på mer än asagudar
vättar och troll och andra mystiska väsen
vem var krigets och vishetens gud
oden
var hamnade tappra vikingar efter döden
valhall
vem var fruktbarhetsguden
frej
vem var kärlekens gudinna
freja(härskare över liv och död),frejs syster
vad orsakade åska
tor var ute och slog ihjäl jättar med mjölner(sin hammare)
vem skrev ner asasagorna
snorre sturlasson
hur begravdes en viking
brändes,fick med sig djur och vapen i graven.kvinnor smyken
hur såg en hövdingagrav ut
som en skeppssättning(formad som ett skepp)tex kåsebergaskeppet i sydöstra skåne
vilket var nordens första alfabet
runstenar
vad hände om någon dött i främmande land
man reste en runsten över honom
hur många runstenar finns i sverige
ca 2600
hur många år senare än övriga europa började medeltiden i norden
ca 500år
när började dom första nordiska kungarna döpa sig
i början av 100-talet
när slog kristendomen igenom i sverige
under 1100-talet
hur länge pågick vikingatiden
200 år
vad hette Islands kung
dom hade ingen
vad var alltinget
de förnämsta isländska familjerna samlades och bestämmde
vilket land tog sverige ibörjan av medeltiden och behöll till 1809
finland(1100-1200)
vad hände med många missonärer som åkte till norden
de blev rånade och mördade
var fanns nordens första ärkebiskop
i lund i skåne som tillhörde danmark
vad fanns mer i Lund på den tiden
danske kungens myntverk
vilka 2 mäkiga danska kungar var det som skapade ett dansk östersjökust
Valdemar den store och hans son Valdemar Sejr
var fanns vendernas land
norra tyskland och norra polen ända bort till estland
vad gjorde biskop Absalon
ledde korståg mot vedernas land för att stoppa sjöröveri och sno skattbyten
vad var grunden till köpenhamn
Absalon byggde en borg i början av 1100-talet
när började den väldiga domkyrkan i Lund byggas
under 1100-talet
hur kan man beskriva svenska landskap vid denna tid
som småriken med egna lager,skilda åt av väldiga skogar,men med en gemensam kung
var valdes kungen
vid Mora stenar i uppland
vad är eriksgata
efter kungen blivit vald skulle han resa runt i landet och besöka alla landskaps ting
vad hände med kungen efter eriksgatan
han kröntes av ärkebiskopen i uppsala och måste då lova att beskydda kyrkan
vad var tingsplatser(ordet lever kvar i landsting)
alla fria män samlades där för att godkänna kungen och stifta nya lagar och dömde brottslingar
vilken svensk kung startade erövringskriget av finland
Erik den heliga
vem styrde sverige på 1200-talet och grundade stockholm
birger jarl
vem införde skattefrihet för storbönder i sverige som gjorde krigstjänst med häst
magnus ladulås(birger jarls son) skapade en svensk adel
vem var det som kallades lagstiftaren
Kung Magnus Eriksson,kung över Sverige och Norge
vilken Kung avskaffade träldomen i Sverige
Magnus Eriksson
vad innebar Magnus Erikssons landslag och stadslag
1,kungen ska väljas 2,regler hur städerna ska styras
2,regler hur städerna ska styras
...
vad hände när digerdöden kom till Norden 1350
städerna tömdes jordbruket avstannade,nästan inga skatter kom in,1364 avsattes han av den svenska adeln
1364 avsattes han av den svenska adeln
...
vilka styrde danmark i början av 1300-talet
tyska furstar.dom hade de hade fått landet i pant för lån som danska kungar hade tagit.danmark hade alltså gått i konkurs
hur blev Valdemar Atterdag kung
danska befolkningen gjorde uppror mot tyskarna och valde valdemar till kung
vad hände 1361
Valdemar Atterdag brandskattar Visby på allt guld
vem var valdemar Atterdags dotter
drottning margaretha regent över danmark och Norge
vad var Kalmarunionen 1937
drottning margaretha lyckades förena Danmark,Sverige,Norge till ett enda rikesom skulle behärska Östersjön
vem blev Unionskung
Erik av Pommern,en ung släkting till Drottning Margaretha
vem var Engelbrekt Engelsson
han som ledde det svenska upproret mot Kalmarunionen
när avslutades kalmarunionen
1523
vem styrde sverige efter Kalmarunionen
en riksföreståndare
när fick Sverige sitt första universitet
Uppsala universitet 1477
när fick Sverige sitt första boktryckeri
i slutet av 1400-talet
vad var Stockholms blodbad
danske kungen Kristian ll kristian tyran-kristian den gode)
vilket år var stockholmsblodbad
1520
nämn några som avrättades på stortorget
biskopar,adelsmäm,gustavs vasas far
1523
Gustav Eriksson vasa blir kung och rider in i Stockholm,vasatiden börjar
vasatiden börjar
1523
hur mycket fick en son respektive en dotter ärva under medeltiden
sonen 2/3,dottern 1/3
nämn ett vanligt straff under medeltiden
sitta kyrkstock
1. Medeltiden i Norden:
1050 ====================================> 1523
2. Skulle du vilja leva på medeltiden?
Nej! Då fanns ingen dator eller TV och inga vaccin.
3. Vilket av "de fyra stånden" skulle du vilja tillhöra om du levde på medeltiden? Förklara
Jag skulle vilja vara adelsman om jag själv fick välja. Därför att då hade man det inte så fattigt och orenligt.
4. Vilken är Nordens bäst bevarade medeltidsborg?
Glimmingehus i Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg.
5a. Förklara: frälse män
frälse män= Frälse betyder fri eller befriad från något. Ordet frälse används under medeltiden om människorna som tillhörde adeln och kyrkan. De var befriade från att betala skatt.
5b. Förklara: sven
Sven= Det blev adelsmannen när han var 14 eller 15 år gammal. Det betyder att han skötte en slottsherres hästar och putsade hans vapen. Samtidigt fick han lära sig att använda svärd och sköld, skjuta med pil och båge och slåss med lans och spikklubba.
5c. Förklara: gästabud
Gästabud= En stor fest.
6. Varför kunde bara rika män bli riddare?
Han måste själv skaffa sig en lans, ett svärd, en tung järnrustning dessutom en stridshäst. Bara hästen kostade lika mycket som 20 kor (och det var förstås bara de rikaste som hade råd med sådant.)
7a. Beskriv att växa upp som adelsflicka:
Adelsflickan - bodde kvar i sitt hem tills hon gifte sig. Hon uppfostrades av sin mor och av henne fick hon lära sig allt som en adelsdam behövde kunna. Hon lärde sig spinna, väva, sy och brodera och sköta alla sysslor som förekom i ett stort hushåll. Men hon kunde aldrig bli myndig. Så länge hon bodde hemma bestämde hennes far över henne och när hon gifte sig måste hon lyda sin man i allt.
7b. Beskriv att växa upp som adelspojke:
Adelspojken - redan i 7års åldern lämnade han sitt hem för att få sin utbildning vid kungens hov eller hos en släkting. Under de första åren fick han vara hos en slottsfru. Han passade upp henne vid bordet, följde henne när hon red och jagade. Hos henne fick han veta hur man uppförde sig artigt och det kunde hända att han lärde sig spela något instrument. Annars fick han mest öva sig i olika idrotter. Han red, han brottades, han sprang och han klättrade. När den unge adelsmannen var 14 eller 15 år gammal blev han slottsherrens sven. Det betydde att han skötte sin herres hästar och putsade hans vapen. Samtidigt fick han lära sig att använda svärd och sköld, skjuta med pil och båge och slåss med lans och spikklubba. Hans främsta uppgift var att lära sig kriga. En adelsmans främsta uppgift var att kriga. I 20-års åldern blev adelsmannen myndig. Då kunde han bli dubbad till riddare.
8. Hur skulle en riktig riddare uppträda?
Den som skulle dubbas till riddare svor en ed att försvara den kristna tron och kyrkan, kämpa mot all orätt, att skydda föräldralösa barn, jungfrur och änkor och att alltid vara trogen mot sin kung.
9a. förklara: krucifix
En skulptur av Kristus på korset. Ett krucifix kan vara så litet att man kan hänga det i en kedja runt halsen. Det kan också vara flera meter högt och brett och hänga i taket i en kyrka.
9b. förklara: hedning
De kristna på medeltiden ansåg att personer som inte tillhörde kyrkan var hedningar.
9c. förklara: bannlyst
Under medeltiden måste alla tillhöra kyrkan och leva och tro på det sätt som prästen lärde ut. Bannlysning varv ett straff som man kunde få om man inte trodde på det som kyrkan lärde ut eller levde på fel sätt. Om någon blev bannlyst betydde det att han inte fick vara med i kyrkan. Det var biskopen som bestämde det.
9d. förklara: kättare
En person som inte tror på kyrkans lära och som inte följer det som kyrkan och prästen lär ut. En människa som var kättare under medeltiden kunde bli bannlyst och fick inte vara med i församlingen.
9e. förklara: socken
En socken var från början ett område med flera byar. De människor som bodde där gick i samma kyrka, sockenkyrkan, och hade en präst, sockenprästen. Senare kom ordet socken också att betyda själva församlingen av människor som tillhörde sockenkyrkan. (De som hör samma kyrkklocka ringa och söker sig till samma kyrka bor i samma socken.)
9f. förklara: stift
Ett stift är ett område med många socknar. I stiftet är det biskopen som styr. Han bestämmer över prästerna och kyrkorna i sitt stift.
9g. förklara: relik
Gammal och vördnadsbjudande kvarleva t.ex. en benbit från ett helgon.' (En relik kunde vara en benbit från ett helgon. Genom relikerna fick man del i helgonets kraft.)
9h. förklara: nattvarden
Den del av gudstjänsten då församlingen får ta emot bröd och vin av prästen. nattvarden ska påminna om den sista måltiden som Jesus åt tillsammans med sina lärjungar.
10. Vilket stift bor vi i?
I Lunds stift.
11. Vad menas med fattigdom, kyskhet och lydnad?
Att prästerna och nunnorna inte skulle ha några ägodelar, att de aldrig skulle gifta sig eller skaffa barn. De skulle också alltid lyda den som bestämde i klostret.
12. Varför blev kyrkan och biskoparna rika på medeltiden?
En tiondel av allt som kom från gårdarna måste bönderna betala i skatt till kyrkan. Det betydde att var tionde kärve korn, var tionde kalv, vart tionde lamm och vart tionde bytta smör och ost skulle lämnas till prästen. Han fick själv en del av detta och en del gavs till de fattiga. Men också biskopen fick en del. Det hände ofta att stormän bestämde att deras gårdar skulle skänkas till kyrkor och kloster när de själva var döda. Bönderna som bodde i de gårdarna betalade en avgift till biskopen för att de fick bruka hans jord.
13a. miljön - Likheter:
1. träd och buskar 2. sneda hustak, trähus 3. tomterna är inhägnade.
13a. miljön - Skillnader:
1. grusvägar. 2. låga hus (enplanshus). 3. gatubelysning saknas.
13b. Inomhus - Likheter:
1. pallar, bord, stolar. 2. skedar, slevar. 3. Dörrar
13b. inomhus - Skillnader:
1. Öppen eld som lagar mat över 2. Hela huset bestod av en förstuga + ett stort rum 3. Sängarna bestod av bänkar med halm och skinnfällar
13c. mat, dryck och kläder - Likheter:
1. Man åt fisk, kött, rotfrukter. 2.Man drack mjölk och mjöd (en slags öl). 3. Rika hade pälsar.
13c. mat, dryck och kläder - Skillnader:
1. Läsk fanns inte. 2. Ris, pasta och potatis fanns inte. 3. Männen hade koltar, fotlappar virade runt fötterna.
13d. att vara barn - Likheter:
1. De simmade. 2. De lekte med snön. 3. De lekte "springa i kapp".
13d. att vara barn - Skillnader:
1. De hade inte datorspel. 2. De hade inte tv, barnprogram. 3. De tillverkade leksaker av material från naturen.
14. Varför var saltet så viktigt?
Saltet var viktigt för att man skulle konservera kött och fisk då kylskåp och frysar inte fanns.
15. När du handlar kanske du gör det på Nova eller Willys. Hur skaffade människorna sig varor på medeltiden?
Självhushållning= man tillverkade nästa allt man behövde hemma på sin gård. Det var väldigt lite som man köpte.
16a. Förklara: tionde
tionde= Tiondet var en särskild skatt till kyrkan. Den infördes i Sverige på 1100-talet. Varje gård i en socken måste betala en tiondel av sin skörd och av det fått genom jakt, fiske och boskapsskötsel. Sedan delades tiondet mellan sockenprästen, biskopen, sockenkyrkan och de fattiga.
16b. Förklara: självhushållning
självhushållning =.Allt man behöver tillverkar man själv. Byggde sina hus, tillverkade sina hackor och spadar etc.
17. Skara, Sigtuna, Linköping och Uppsala och några till räknas, i boken, som Sverige äldsta städer. Varför är inte Lund med i uppräkningen?
Lund tillhörde Danmark på den tiden.
18. Vilka nuvarande landskap tillhörde inte Sverige under medeltiden?
Skåne, Blekinge och Halland tillhörde inte Sverige under medel tiden utan Danmark.
19. Beskriv kort hur det såg ut i en stad på medeltiden. (hus, gator, affärer, renhållning, toaletter, kläder och djur)
Husen var byggda av sten eller tegel. De ligger tätt intill varandra och gatorna är mycket smala. Affärerna var längst ner i en del hus. Köpmännen fällde upp en lucka mot gatan som en disk. Ingen går in i affären, alla står utanför och handlar över disken. Matavfall och skräp tömdes ut i avfallsgropar utanför husen. Torrdass fanns nere vid stranden. Ibland tömde de ut pottor från fönstren ut på gatan. Kläderna var om man var rik ofta gjorda av pälsar eller hudar. Man brukade ha en tunn tröja med mantel. Det fanns grisar, hästar och hundar i städerna.
20. Vad hette handelsförbundet som bestod av tyska köpmän och som kontrollerade handeln i Östersjön?
Hansan.
21. Vilka varor hade skeppen med sig från andra länder?
Köpmännen hade med sig tyger, salt och kryddor och sådant som man inte hade i Sverige.
22. Vilka varor köper köpmännen i Sverige som fraktas till Tyskland?
Smör och hudar fraktas från Sverige till Tyskland.
23. Vilka yrken förekom i den medeltida staden?
Det fanns yrken som t.ex. bagare, skräddare, skomakare, murare, smeder, snickrare, slaktare och många fler.
24a. Förklara: Skrå
skrå= En förening med hantverkare som tillförde samma yrke. (Föregångarna till vår tids fackförbund.)
24b. Förklara: Bönhas
bönhas= En som jobbar som hantverkare men som inte är utbildad till det och därmed inte tillhör skrået.
25. Förklara sambandet mellan lärling, gesäll och mästare.
Lärling är man när man ska lära sig att bli hantverkare. När man blir duktig på yrket så blir man gesäll och får ge sig ut på vandring från stad till stad för att jobba hos olika mästare. Man blir mästare om man efter många års jobb klarar mästarprovet.
8a. Förklara: Träl
Träl= En träl var en person som var slav under en annan människa. Trälen kunde köpas och säljas. Trälens barn blev och trälar.
8a. Förklara: Fri
Fri= Att man inte måste jobba åt någon annan människa.
8b. Förklara:"Gånge hatt till huva ifrån"
"Gånge hatt till huva ifrån" = Hatten var mannens huvudbonad och huvan var kvinnans huvudbonad. Detta stod det under den tid då kvinnan helt var mannens egendom. Hon var en av hans ägodelar. När föräldrarna dog så fick sönerna ärva allt och döttrarna blev utan.
8b. Förklara: Arvsrätt för kvinnor
Arvsrätt för kvinnor= Det fick kvinnorna i mitten av 1200- talet, men systern fick endast ärva hälften så mycket som sin bror. Om en syster och en bror ärvde en gård, skulle man dela den i tre delar. Brodern fick två delar och systern fick en del. Den lagen gällde ända fram till år 1845.
8b. Förklara: ting
Ting= Ett möte där de fria männen i ett landskap samlas för att besluta om sådant som gällde dem själva. De kunde tillsammans avgöra vem som hade rätt eller fel i en tvist och de kunde besluta om straff, fälla domar, när någon gjort något brottsligt.
8c. Förklara: fridslagarna
Fridslagarna= Birger Jarl stiftade dessa lagar för hela landet. De var fyra stycken. Han hoppades kunna förhindra blodhämnd och andra våldsamheter.
8c. Vilka var fridslagarna 1-4?
1. Det är förbjudet att vara våldsam mot en kvinna. 2. Det är förbjudet att överfalla någon i hemmet. 3. Det är förbjudet att överfalla någon på tinget. 4. Det är förbjudet att överfalla någon på väg till kyrkan eller i kyrkan.