Cap. 8 - Adverbier

2.6 (5 reviews)
Term
1 / 18
ahora
Click the card to flip 👆
Terms in this set (18)
før
i går
derefter
i dag
i morgen
aldrig
altid
tidligt
sent
todavíastadigvæktambiénogsåtampocoheller ikkedemasiadofor megetpocolidtbastantetemmelig megetbiengodtnoikke