Godsdienst terminologie

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

advent
latijn voor 'komst'
voorbereidingsperiode op kerstmis =tegen kerkelijk jaar
liturgische gewaden = paars
soberheid en aandacht voor armen
agnosticisme
grieks voor 'niet weten'
overtuiging dat over het bovennatuurlijke niets te weten valt
altaar
verhevenheid
gewijde tafel waarop heilig offer wordt gebracht
anglicaan
lid
zelfstandige christelijke engelse kerk
15e eeuw gesticht
apostelen
grieks voor 'gezondenen'
1ste 12 leerlingen --> evangelie
Andreas, Barrabas, Filippus, Jakobus I&II, Johannes, Judas, Mettheus, Petrus, Simot, Thomas, Judat
Aswoensdag
vasten begint
priester tekentkruisje op voorhoofd
bekeer u en geloof in de blijde boodschap
atheisme
grieks voor 'zonder God'
ontkent het bestaan van God
Calvarieberg
berg kruisiging Jezus
Synoniem: Golgotha - Schedelberg
Christen
--> Christus
moet spreken en handelen zoals Jezus
Communie
latijn voor 'gemeenschap'
gelovige bereeft in gem met lichaan en bloed van christus
Doopsel
1ste sacrament
opgenomen in de kring van de Christenen
Encycliek
pauselijk geschreven brief
gericht a/d katholieke wereld
godsdienstige aangelegenheden
aangeduid met 1ste woorden officiële tekst
Ethiek
nadenken + bepalen over wat goed / slecht
Eucharistie
Grieks voor 'danken'
1ste van de 7 sacramanten
herdenking laatste avondmaal & paasfeest
Evangelie
Grieks voor 'goed nieuws'
melden komst van Jezus
Godsdienst
verbonden met een persoon God
gelovige uitdrukking
Gulden regel
leefregel
behandel anderen hoe je zelf behandeld wilt worden
Imam
religieuze leider Islam
voorganger moskee
waakt over heiligheid moskee gerespecteerd
Jahweh
joodse voord voor 'God'
katholiek
=universeel algemeen
Kerk
gemeenschap van de christusgelovigen
koran
heilig boek vd Islam
lezing, bekendmaking, openbaring
Liturgisch jaar
christenen ritmeren hun tijd van het kerkelijk jaar
drempelmomenten leven van Jezus
Mekka
Saoedi-Arabië
hoofdstad van Arabie
geboortestad Mohammed
610 begin prediking
Messias
hebreeuws
gezalfde
toekomstige bevrijden van Israël
Iemand die zich verzet tegen de Romeinse bezetting
Mohammed
stichter Islamitische Godsdienst
de vele geprezene
brengt openbaring van Allah in de Koran
Moskee
plaats van neerwerping
ruimte waar gebeden wordt
Nieuwe testament
2e deel vd bijbel
4 evangelies
handelingen vd apostelen
14 brieven van Paulus
7 katholieke brieven
openbaring van Johannes
Nihilisme
'niets'
gelooft niet in God toekomst of mens
OLV Hemelvaart
40 dagen na Pasen
Jezus wordt in de hemel opgenomen
Oude testament
oud verbond
mensen getuigen van een verbond van God en mens
Parabel
gelijkenis
Parochie
gemeenschap van gelovigen
olv een pastoor
eigen patroonheilige
Pasen
verrijzenis van Jezus
1ste zondag na 1ste volle maan van de lente
Pinsteren
30 dagen na Pasen
Profeet
spreken id naam van God
iemand die te toekomst voorspelt
Protestant
lid christelijke kerkgenootschap
niet aangesloten bij de Rooms Katholieke Kerk
Rabbi
Betekent 'mijn meester'
joodse leraar en geestelijke leider
Rijk Gods
ht land zoals God het bedoelt
het paradijs op aarde
Sabbat
joodse rustdag
vrijdag zonsondergang - zaterdag zonsondergang
Sacrament
kerkelijke gewijde handeling
ontmoetingsplaats tussen God en mens
doopsel, eucharistie, vormsel, huwelijk, priesterwijding, biecht en ziekenzalving
Suikerfeest
eind Ramadan
1ste dag van de 10 de maand
3 dagen
Synagoge
Joods
Theologie
wetenschappelijke bezinning over God
proberen geloof te begrijpen
kritisch uitzuivern van het geloof
Thora
joods
onderrichting 'levensleer'
Veertigdagentijd
40 dagen
voorbereiden op Pasen
doe doe doe, da da da, tet is al ai want toe sej toe joe
...