12 terms

Lunar New Year Food-1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

新年食物
xīn nián shí wù ( New Year food)
盆菜
pén cài ( Treasure Pot)
代表
dài biǎo ( symbolise)
吉祥如意
jí xiáng rú yì ( prosperity)
yú ( fish)
年年有余
nián nián yǒu yú ( abundance every year)
火锅
huǒ guō ( steamboat)
分享
fěn xiǎng ( share)
饺子
jiǎo zi ( dumpling)
一起包
yì qi bāo ( make together)
一起吃
yì qi chī ( eat together)
团圆饭
tuán yuán fàn ( reunion dinner)
OTHER SETS BY THIS CREATOR