23 terms

Politik

STUDY
PLAY
4 % spärr
4 % av alla röster för att få komma in i riksdagen
Vågmästarroll
Ett parti som står utanför blocken och kan avgöra röstningar.
Socialdemokraterna
Ett parti som driver vänsterpolitik. Grundades 1889. Människor ska kunna lita på samhällets skyddsnät.
Majoritetsregering
När ett parti fått mer än häften av rösterna och ensamt kan bilda en regering.
Minoritetsregering
När ett parti "vinner" valet men ej har fått mer än hälften av rösterna. Bildar en regering ändå.
Koalitationsregering
När två eller flera partier tillsammans bildar regering.
Centerpartiet
Ett parti som bildades 1913, och hette först bondepartiet.
Proposition
Ett förslag som skickas från regeringen till riksdagen.
Motion
Ett förslag som skickas från en riksdagsledamot till riksdagen.
349
Antalet mandat (platser) som det finns i riksdagen.
Miljöpartiet
Ett parti som bildades 1981 och bryr sig väldigt mycket om miljön. Partiet har två språkrör istället för en partiledare.
Moderaterna
Ett parti som bildades 1904. Var från början ett väldigt konservativt parti. Värnar om den enskilde individens friheter.
Utskott
Riksdagen delas upp i 15 grupper, där politikerna arbetar med olika frågor, som en miniriksdag. Ex utbildningsutskottet.
Sverigedemokraterna
Ett parti som bildades 1988. De kom in i riksdagen 2010 och beskriver sig som ett nationellt demokratiskt parti.
Regering
De som ska styra landet, lämna förlag till riksdagen och se till så att riksdagens beslut genomförs.
Liberalerna
Ett parti som bildades 1900. Är socialliberalt vilket innebär att de dels vill att människan ska ha sin frihet samtidigt som de vill att samhället ska skydda svaga i samhället.
Parlamentarism
Regeringen måste ha stöd av riksdagen för att få styra landet. Har regeringen inget stöd av riksdagen så måste regeringen avgå.
Riksdag
Beslutar om lagar/andra förslag genom röstning och ska se till att regeringen gör sitt jobb.
Ideologier
Visar hur man vill ha ett samhälle. Varje parti vilar på en sådan. De finns tre stora - Konservatismen, liberalismen och socialismen.
Vänsterpartiet
Ett parti som från början hade Sovjetunionen som förebild. Driver idag en allmän vänster och miljöpolitik.
Kommun
Sverige är indelade i 290. Varje del ansvarar själva för flera saker, t ex skolan, vatten och avlopp samt bibliotek.
Talman
Ordförande i riksdagen. Han ger förslag på statsminister efter ett val.
Kristdemokraterna
Ett parti som bildades 1964 av frikyrkliga människor. Värnar om kristna värderingar.