145 terms

Angol könyves szavak

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

brigadier
dandártábornok
colonel
ezredes
baton
pálca
cavalry man
huszár
to confute
megcáfol
lieutenant
hadnagy
gallantry
bátorság, hősiesség
reputation
ismertség, hírnév
empress
császárné
pinnacle
tetőpont, csúcs
successive
egymást követő
campaign
hadjárat
perpetual
örök, szüntelen
regiment
ezred
chasseur
vadász
elector
választófejedelem
brooding
tűnődő
artilleryman
tüzér
sabre
szablya
bayonet
rohamkés
swaggering
fölényes
deuce
kettes (kártyajátékban) vagy balszerencse
infantry
gyalogos
spur
sarkantyú
ferrule
vaspánt
scabbard
kardhüvely
trailing
földet seperve
clanking
csörgő
quarters
szállás
to twirl
pödörni
busby
kucsma
cocked hat
háromszögletű kalap
conjecture
feltevés, találgatás
aide-de-camp
szárnysegéd
fit
görcs, roham
to reprimand
megfeddni, dorgálni
dapper
jól öltözött, jól vasalt
ruffle
fodor
cuff
mandzsetta
civilman
polgári egyén
statesman
államférfi
panache
tollforgó
rowel
taraj
rapier
vívótőr
hilt
markolat
clash
csattanás
jingle
csilingelés
prancing
ágaskodó
charger
mén
brusque
rideg, nyers
to flutter
lebegni
ante-chamber
előszoba
to fuss about
fontoskodni
pauper
koldus
sallow
fakó
breechers
térdnadrág
stockings
harisnya
grenadier
gránátos
to quail
meghunyászkodni
abruptly
hirtelen, váratlanul
braid
fonat, zsinór
pelisse
bunda
deserving
dicséretet érdemlő
apalling
ijesztő, megdöbbentő
quarte
kvart (vívás)
tierce
tercvágás (vívás)
discordant
disszonáns, nem egyező
breach
hasadás
storming party
rohamosztag
grove
liget
fir
(erdei) fenyő
hound
hitvány ember/kopó
ferocity
vadság, kegyetlenség
stirrup-iron
kengyelvas
fodder
abrak, takarmány
barley
árpa
oat
zab
rye
rozs
squadron
lovasszázad
chamberlain
kamarás
caleche
nyitott hintó
mincing
finomkodás
courtier
udvaronc
seminary
leánynevelde
buckle
kapocs
to sidle
oldalogni
puffed up
felfuvalkodott
subaltern
alárendelt
downright
őszinte, határozott
dignity
méltóság
to relish
élvezni, ínyére van
to rap out
kibök, kimond
oath
eskü/káromkodás
to endeavour
törekszik valamire
trump
adu
gaiter
lábszárvédő
barrack
laktanya
swarm
raj, sokaság
scattered
szétszórt
tirailleur
csatár
trysting-place
találkahely
greatcoat
télikabát
capote
csuklyás köpeny
apprehensively
nyugtalanul
ragged
egyenletlen
twig
gally
glade
tisztás
shattered
megtört
stump
fatönk
beech
bükkfa
sentinel
őrszem
to slacken
lassítani
spare
sovány, cingár
brisk
fürge, mozgékony
to sling
vállára vetni
dragoon
dragonyos
stealthy
óvatos
diver
búvár, műugró
poniard
gyilok
convulsively
görcsösen
to jut
kiáll, kiszögell
midriff
rekeszizom
frantic
eszeveszett
reeking
gőzölgő, bűzlő
dagger
tőr
heathland
fenyér
quarry
kőbánya
rasping
nyikorgó
crackling
ropogás
abyss
szakadék, mélység
summit
csúcs, tetőpont
to transfix
átjár, átdöf
lunge
hirtelen szúrás
to tinkle
cseng, csilingel
heath
pusztaság
gnarled
elformátlanodott
to clang
csengeni
accomplice
cinkos, bűnrészes
to avert
elhárít
bewilderment
zavarodottság
to shroud
eltakani, árnyékolni
delirium
önkívület
to divine
megsejt, megjósol
counterfeit
utánzat
to escort
kísérni