19 terms

Geometri åk 5

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Klot
Kub
Vinkelsumma (fyrhörning)
360 grader
Vinkelsumma (triangel)
180 grader
Rätvinklig triangel
Parallellogram
En rektangel som är böjd
Romb
En kvadrat som är böjd
Parallelltrapets
Rätblock
Tredimensionell rektangel
Cylinder
Kvadrat
Fyra lika långa sidor
Rektangel
Trubbig vinkel
Mer än 90 grader
Spetsig vinkel
Pyramid
Kon
Likbent triangel
Två lika långa sidor
Liksidig triangel
Alla sidor är lika långa
Rät vinkel
Exakt 90 grader

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.