የኤፌሶን መልዕክት የቃል ጥናት ጥቅሶች ከፍል 1

Terms in this set (11)

;