36 terms

Cymraeg - Welsh - Pellach - Geirfa - 13 (Gogledd Cymru)

STUDY
PLAY
lle
room
biau
to own
asgwrn
bone
olwyn
wheel
cysylltu
to connect, to contact
trwsio
to repair
cyngerdd
concert
cymdeithas
society
darganfod
to discover
canrif
century
unol daleithiau
united states
gwreiddiau
roots
cysylltiad
connection
gwers
lesson
rhugl
fluent
gwe
web
trafod
to discuss
llenyddiaeth
literature
cyfle
opportunity
bwriadu
to intend
cynnal
to hold
derbyn
to receive
tywallt
to pour
yn hytrach na
rather than
cynulliad
assembly
tynnu sylw at
to draw attention to
diwydiant
industry
rhybuddio
to warn
y canolbarth
mid-wales
byddin
army
cyffrous
exciting
rhyfel
war
ymladd
to fight
annibyniaeth
independence
a hyd
still
rhyfedd
strange