66 terms

Lesson One Japanese

STUDY
PLAY
Konnichiwa
hello
Ohayou gozaimasu
good morning
Konbanwa
good evening
Oyasumi nasai
ending the night
Sumimasen
excuse me/im sorry
Gomen nasai
deeper apology
Namae
name
wa
particle is
nan
what
desu
end noun sentence is
Anata
you
Watashi
I/me
mo
also
Shitsumon
question
Arimasu
to have
Sensei
teacher
Seito
student
Shitsumon ga arimasu
I have a question
Hai
yes
nan desu ka
what is it
Nihongo de
in the Japanese language
Kyo
today
Atsui
hot
Ja
then
so desu ne
Yes that's right
Wakarimashita
I understand
Arigatogozaimashita
Thank you very much
asa
morning
hiru
afternoon
yoru
night
ban
evening
AM
gozen
PM
gogo
gohan
rice/meal
asa gohan
breakfast
hiru gohan
lunch
ban gohan
dinner
o'clock
ji
Sayonara
goodbye
Ogenkidesuka
How are you?
Genkidesu
I'm fine.
Dozo
go ahead, here you go
Doitashimashite
You're welcome
Chotto matte kudasai
Please wait a sec
chotto
little
matte
wait
kudasai
please, for me
Daijyoubu desu ka
are you ok?
Hajimemashite
Nice to meet you
Douzo
whatever you do
Yoroshiku
task/favor
Onegaishimasu
please, for me, i beg of you
Douzo yoroshiku onegaishimasu
Please take care of me/ I hope our relationship will be good.
sore
that
minasan
everyone
gambarimasu
do your best
mashou
let's
ii
good
tenki
weather
kino
yesterday
doko
where
ikimashita
went
hitori de
by yourself
iie
no
tomodachi
friend
to
with