135 terms

Herb Categories

STUDY
PLAY
Ma Huang
WARE
Gui Zhi
WARE
Zi Su Ye
WARE
Jing Jie
WARE
Fang Feng
WARE
Qiang Huo
WARE
Gao ben
WARE
Bai Zhi
WARE
Xi Xin
WARE
Xin Ye
WARE
Cang Er Zi
WARE
Sheng Jiang
WARE
Xiang Ru
WARE
Bo He
CARE
Niu Bang Zi
CARE
Chan Tui
CARE
Sang Ye
CARE
Ju Hua
CARE
Man Jing Zi
CARE
Dan Dou Chi
CARE
Mu Zei
CARE
Chai Hu
CARE
Sheng Ma
CARE
Ge Gen
CARE
Shi Gao
Drain fire
Zhi Mu
Drain Fire
Tian Hua Fen
Drain Fire
Lu Gen
Drain Fire
Dan Zhu Ye
Drain Fire
Zhi Zi
Drain Fire
Xia Ku Cao
Drain Fire
Jue Ming Zi
Drain Fire
Shui Nui Jiao
Cool Blood
Sheng Di Huang
Cool Blood
Xuan Shen
Cool Blood
Xuan Shen
Cool Blood
Mu Dan Pi
Cool Blood
Zi Cao
Cool blood
Huang Qin
Clear damp heat
huang lian
clear damp heat
huang bai
clear damp heat
long dan cao
clear damp heat
ku shen
clear damp heat
jin yin hua
clear toxic heat
lian qiao
clear toxic heat
she gan
clear toxic heat
ban lan gen
clear toxic heat
shan dou gen
clear toxic heat
tu fu ling
clear toxic heat
pu gong yin
clear toxic heat
bai jiang cao
clear toxic heat
he ye
clear toxic heat
qing hao
clear deficiency heat
di gu pi
clear deficiency heat
bai wei
clear deficiency heat
da huang
purgative
mang xiao
purgative
lu hui
purgative
huo ma ren
laxative
da ji
cathartic
fu ling
drain damp
fu ling pi
drain damp
yi yi ren
drain damp
zhu ling
drain damp
ze xie
drain damp
dong gua ren
drain damp
hang fang ji
drain damp
yin chen
drain damp
deng xin cao
drain damp
mu tong
drain damp
dong kui zi
drain damp
qu mai
drain damp
bian xu
drain damp
shi wei
drain damp
che qian zi
drain damp
hua shi
drain damp
di fu zi
drain damp
bi xie
drain damp
sheng jiang pi
drain damp
du huo
dispel wind damp
wei ling xian
dispel wind damp
hai tong pi
dispel wind damp
qin jiao
dispel wind damp
mu gua
dispel wind damp
sang zhi
dispel wind damp
xi xian cao
dispel wind damp
bai hua she
dispel wind damp
wu jia pi
dispel wind damp
sang ji shen
dispel wind damp
qian hu
dissolve hot phlegm
chuan bei mu
dissolve hot phlegm
zhe bei mu
dissolve hot phlegm
gua lou pi
dissolve hot phlegm
gua lou
dissolve hot phlegm
gua lou ren
dissolve hot phlegm
zhu ru
dissolve hot phlegm
hai zao
dissolve hot phlegm
tian nan xing
dissolve cold phlegm
ban xia
dissolve cold phlegm
xuan fu hua
dissolve cold phlegm
bai qian
dissolve cold phlegm
bai jie zi
dissolve cold phlegm
jie geng
dissolve cold phlegm
xing ren
stop cough/wheeze
zi su zi
stop cough/wheeze
zi wan
stop cough/wheeze
kuan dong hua
stop cough/wheeze
bai bu
stop cough/wheeze
pi pa ye
stop cough/wheeze
sang bai pi
stop cough/wheeze
huo xiang
aromatically tf damp
cang zhu
aromatically tf damp
hou po
aromatically tf damp
bai dou kou
aromatically tf damp
sha ren
aromatically tf damp
sha ren
aromatically tf damp
cao dou kou
aromatically tf damp
cao guo
aromatically tf damp
shan zha
resolve food stagnation
mai ya
resolve food stagnation
gu ya
resolve food stagnation
shen qu
resolve food stagnation
ji nei jin
resolve food stagnation
lai fu zi
resolve food stagnation
chen pi
reg qi
ju hong
reg qi
qing pi
reg qi
zhi shi
reg qi
zhi ke
reg qi
da fu pi
reg qi
xiang fu
reg qi
chuan lian zi
reg qi
wu yao
reg qi
chen xiang
reg qi
mu xiang
reg qi