10 terms

Deutsche Idiome - Erfolg

Erfolg/Sinn
STUDY
PLAY
trafić w dziesiątkę
ins Schwarze treffen
uzyskać najlepszy wynik
den Vogel abschießen
trafić w sedno sprawy
den Nagel auf den Kopf treffen
uzyskiwać sukcesy
jds. Weizen blüht
życzyć komuś połamania
jdm Hals- und Beinbruch wünschen
mieć ręce i nogi
Hand und Fuß haben
dojść do czegoś
es zu etw. bringen
czyjaś gwiazda wschodzi
jds. Stern ist im Aufgehen
odnieść tryumf
einen Triumph davontragen
wyjść na swoje
auf seine Kosten kommen