34 terms

Crossroads 10A pp. 30 - 31: India

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

square kilometer
kvadratkilometer
official
offisiell
to judge
å dømme
undone
ugjort
Nothing seems to have been forgotten
Ingenting ser ut til å ha blitt glemt
democracy
demokrati (folkestyre)
popolous
folkerik
hi-tech
høyteknologisk
society
samfunn
your senses
sansene dine
wonderful fragnances
vidunderlige dufter
traditional cooking
tradisjonell matlaging
noisy
støyende / bråkete
vehicles
kjøretøy
voices
stemmer
divided into
delt inn i
caste
kaste (samfunnsklasse)
to decide
å bestemme
from birth
fra fødselen
people who are born in the lowest castes
mennesker som er født i de laveste kastene
to stay
her: å forbli
poor
fattig
the jewel
juvelen
the crown
kronen
Empress of India
keiserinne av India
tea
te
rice
ris
spices
krydder
textiles
tekstiler
shipped
sendt
sari
sari
henna
henna
wedding
bryllup
vendor
selger

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.