Only $2.99/month

Billedbeskrivelse - udseende, tøj m.m.. De fleste verber står i 3. person singularis. Sæt -n på verber (men 'es' bliver til 'son') og -(e)s på adjektiver, hvis du taler om flere.

Terms in this set (70)