Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Oxford Maturita Excellence High Unit 6

Get a hint
boarding school
Click the card to flip 👆
1 / 222
1 / 222
Terms in this set (222)
internátní škola
smíšená škola (pro chlapce i dívky)
vyšší odborná škola (univerzitního typu)
státní všeobecně vzdělávací škola
základní škola