15 terms

My name is

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

My name is
Mit navn er
What is your name?
Hvad hedder du?
I am x years old
Jeg er X år gammel
I am married
Jeg er gift
I am single
Jeg er enlig
Do you have any children?
Har du børn?
I have no children
Jeg har ingen børn
I have a girl
Jeg har en pige
I have a boy and a girl
Jeg har en dreng og en pige
I have two girls and a boy
Jeg har to piger og en dreng
I have two boys and a girl
Jeg har to drenge og en pige
What is your nationality?
Hvad er din nationalitet?
I am Danish
Jeg er danske
I am Syrian
Jeg er syrisk
I am a Kurd
Jeg er kurder