Only $35.99/year

A politikai intézményrendszer fő elemei

Terms in this set (8)

1. népszavazás a politikai döntésekben való személyes részvételt tesz lehetővé; a parlament törvényhozói hatalmának egyfajta korlátját jelenti
2. nem lehet népszavazást tartani:
- az alaptörvény módosításának kérdéséről
- központi költségvetésről és annak végrehajtásáról, a helyi és a központi adónemekről és illetékekről, vámokról
- hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, a fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról
- országgyűlés feloszlatásáról, a kormány programjáról, országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésekről
- hatályos nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségekről, e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról
- közkegyelem gyakorlásáról
3. népszavazás típusai
- országos vagy helyi
- kötelező, illetve fakultatív
- kötelező - országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről, ha azt legalább 200 ezer választópolgár az alaptörvényben és más törvényekben előírtaknak megfelelően kezdeményezi, függetlenül attól, hogy egyetért-e vele
- fakultatív - országgyűlés mérlegeli, hogy kiírja-e vagy sem a következő esetekben: a) 100 ezernél több, de 200 ezernél kevesebb választópolgár, b) a köztársasági elnök, c) a kormány, d) az országgyűlési képviselők legalább harmada kezdeményezi
- ügydöntő, illetve véleménynyilvánító
- ügydöntő - eredményes népszavazás eredménye kötelező az ogy.-re
- véleménynyilvánító - eredmény csak befolyásolja az ogy.-t az ügy tekintetében. de jogilag nem kötelező, a meghozott törvény tartalma attól eltérhet
1. Mo. legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve a 199 tagú egykamarás Ogy.; a képviselők mandátuma 4 évre szól
2. az ogy. dönt:
- hadiállapot kinyilvnításáról
- békekötésről
- közkegyelemről
3. ogy. megválasztja:
- köztársasági elnököt
- miniszterelnököt
- alkotmánybírákat, Kúria elnökét, alapvető jogok biztosát és helyettesét, Állami Számvevőszék elnökét
4. ogy. elnökei a rendszerváltás után: Szabad György (1990-94), Gál Zoltán (1994-98), Áder János (1998-2002), Szili Katalin (2002-06, 2006-09), Katona Béla (2009-10), Schmitt Pál (2010), Kövér László (2010-14, 2014-)
5. mentelmi jog
- kétirányú védettség a képviselőnek
1.) képviselői tevékenységét szabadon gyakorolhatja, nem vonható felelősségre beszédei, szavazatai miatt (rágalmazásra, becsületsértésre nem vonatkozik)
2.) sérthetetlen - büntető- vagy más hatósági eljárás csak a parlament engedélye után indítható ellene; a tettenérés esetét leszámítva parlamenti képviselőt nem lehetletartóztatni
- parlamenti képviselőkön kívül mentelmi joga van a köztársasági elnöknek, a bíráknak, az alkotmánybíráknak, az ogy.-i biztosoknak, az ügyészeknek
6. összeférhetetlenség
-meghatározott állami állások vagy tisztségek halmozásának tilalma
- hatalommegosztás egyik garanciális eszköze
- képviselő nem lehet köztársasági elnök, alkotmánybíróság tagja, alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék elnöke, Magyar Nemzeti Bank elnöke, bíró, ügyész, államigazgatási szerv dolgozója, állami vezető
- a másik csoportba egyes gazdasági állásokkal való összeférhetetlenség esetei tartoznak
- a törvény bejelentési kötelezettséget ír elő bizonyos tevékenységeket és jövedelmeket illetően