environmental issues

STUDY
PLAY
extinct
uitsterven
pangolin
gordeldier
crime
misdrijf
development
ontwikkeling
mode switch
schakelaar
scene
tafereel
language
taal
fog
mist
evil
kwaadaardig
vanish
verdwijnen
wand
toverstaf
dress
jurk
music
muziek
greenhouse effect
broeikaseffect
chemical industry
chemische industrie
tide
tij
exposure
blootstelling
contribute
bijdrage
enhance
verbeteren
concern
zorgen
power drill
boormachine