21 terms

responsible citizenship, netiquette

STUDY
PLAY
responsible citizenship
eeskujulik kodanik
citizen
elanik
moral obligations
moraalsed kohustued
legal obligations
seaduslikud kohustused
social obligations
sotsiaalsed kohustused
obliation
kohustus
responsibility
kohutsus
environment
keskkond
recycling
taaskasutus
law
seadus
littering
prügi maha viskamine
cyber bullying
küberkiusamine
to behave
käituma
copyright
autoriõigus
tolerance
tolerantsus
plagiarism
plagiaat
referencing
viitamine
spam
spämm
honest
aus
fake
võlts
clickbait
kliki seda
OTHER SETS BY THIS CREATOR